Doprovázení v období nemoci, při pobytech spojených s operací, nebo při umírání. Duchovní péče a pomoc, naslouchání, podpora, porozumění. To vše zahrnuje stále vyhledávanější službu nemocničních kaplanů a kaplanek. Vykonávat ji mohou kromě řeholníků nebo kněží i laici. Dohromady jich pod záštitou katolické církve v brněnské diecézi působí 17. Nejen jim ve čtvrtek v Brně požehnal biskup Pavel Konzbul. Zpravodajskému portálu BRŇAN to sdělila mluvčí biskupství Anežka Benešová.

Řádová sestra dělá kaplanku už 18 let

Sestra Františka Jana Majerčíková, členka Společnosti dcer křesťanské lásky svatého Vincence de Paul, vykonává službu nemocniční kaplanky v Brně už 18 let. Se zdravotnictvím měla zkušenost, ale rozšířit působení v nemocnicích o pastorační rozměr pro ni bylo ze začátku těžké. „Do každého pokoje jsem chodila s bázní a chvěním. Člověk nikdy nevěděl, co ho za dveřmi potká, jestli mu vynadají nebo ho s nabídkou duchovního rozhovoru rovnou pošlou pryč. Mnohokrát se to i stalo. Nepříjemné situace ale často ředily ty příjemné, kdy se někdo na moji otázku chytil a pak se třeba přidali i ostatní pacienti na pokoji, když zjistili, že nejsem exot nebo blázen,“ zavzpomínala sestra Františka na své začátky.

Jako kaplanka pracuje na plný úvazek ve třech nemocnicích

Práci nemocniční kaplanky dělá v Dětské a Úrazové nemocnici a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. „Nejdůležitější je to nevzdat, poslouchat ty lidi, reagovat na to, co potřebují, jak se cítí. V několika případech jsme společnými rozhovory došli až ke křtu, v mnoha dalších docházíme pravidelně k úsměvu, úlevě, uklidnění tím, že je někdo přijde navštívit, myslí na ně, má o ně zájem a dokáže nabídnout i novou perspektivu,“ dodala sestra Františka.

Přínos její služby dokládají i lékaři

„Sestra Františka neslouží jenom pacientům. Její vlídnost, moudrost, pochopení a téměř bezbřehá tolerance osvěžuje i nás, zdravotníky. Povzbuzuje nás, nenechává nás padnout únavou a pochybnostmi. A ještě navíc nám pravidelně nosí pamlsky. Jsem moc rád, že naši Františku máme,“ pochválil sestru vedoucí lékař Konziliárního týmu podpůrného a paliativního v brněnské Dětské nemocnici Petr Lokaj.

Kaplany vysíláme k lidem na pokraji sil, říká biskup

Podobně jako ona se o pastoraci nemocných stará v diecézi dalších 16 kaplanů nebo kaplanek, které zaštiťuje Biskupství brněnské. Nejen jim, ale i kaplanům z jiných církví požehnal biskup Pavel Konzbul s dalšími představiteli křesťanských církví při ekumenické bohoslužbě v evangelickém kostele J. A. Komenského v Brně. „Jde o velmi náročnou a zároveň velmi potřebnou službu. Kaplany a kaplanky vysíláme k lidem, kteří jsou často na pokraji sil, bojují s těžkou diagnózou, a ne ve všech případech mají vidinu uzdravení. Je proto o to důležitější, aby měli alespoň možnost uzdravení vnitřního. A k tomu může přispět třeba jen vlídné slovo nebo ujištění, že je má někdo rád,“ vysvětlil biskup.

Služba nemocným má v katolické církvi hlubokou tradici

Je zakořeněná v samotné spiritualitě některých řeholních řádů – třeba Kongregace sester Nejsvětějšího spasitele či řádu Milosrdných bratří. Předchůdci kaplanů začali působit jako duchovní služba v nemocnicích v USA ve 20. letech 20. století. Postupně se jejich profese začala rozvíjet a profilovat jako nezbytná součást církevní služby i zdravotnických provozů. Přestože služba existovala v Česku už dřív, významným milníkem byl až rok 2006, kdy Česká biskupská konference uzavřela s Evropskou výzkumnou radou Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví. Podle ní musí nemocniční kaplani dodržovat přísný Etický kodex a splňovat kvalifikační předpoklady. Každý nemocniční kaplan musí mít církevní pověření, alespoň tříletou praxi v pastorační péči, magisterské teologické vzdělání a specializovaný kaplanský kurz.