Biskupství brněnské nechá upravit presbytář katedrály na Petrově

Prostor kolem oltáře katedrály svatých Petra a Pavla v Brně čekají změny. Presbytář není stylově ucelený, výtvarnou soutěž na jeho sjednocení vyhrál návrh architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné. 

  • Foto

    ilustrační, christnet.eu

"Hlavním detailem úpravy presbytáře je bronzová síť. Jedná se o nový ornament, inspirovali jsme se stávajícím retabulem. Síť připomíná rybářské prostředí, ze kterého pocházeli apoštolové, hlavně tedy apoštol Petr," uvedl architekt Todorov. Retabulum neboli retábl je oltářní nástavec se sochami či obrazy.

Nepravidelnou strukturu sítě navrhla Magdalena Říčná. Při detailním pohledu je možné vidět atributy svatých Petra a Pavla, například loď, klíč, meč nebo kohouta.

"Soutěž jsme vyhlásili 1. února 2019. Oslovili jsme deset autorů, kteří se zabývají sakrálními prostory. Ve stanoveném termínu 7. června 2019 návrhy dodali čtyři autoři," uvedl ředitel Diecézního muzea v Brně Martin Motyčka. Porota poté vybrala návrh architektů Říčného, Todorova a Říčné.

"Chtěli jsme upravit prostor presbytáře tak, aby ambon, oltář i sedadlo pro kněze odpovídaly jednotě katedrály," řekl biskup Vojtěch Cikrle. Ambon je místo, odkud kněz hovoří k věřícím. Vítězný návrh akcentuje podélnou osu katedrály a sjednocuje liturgický prostor.

Úprava presbytáře podle návrhu architektů může začít až po konzultacích s Národním památkovým ústavem.

Katedrála na Petrově patří k nejvýznamnějším brněnským architektonickám památkám, její siluetu zná z desetikoruny nejspíš každý Čech. Počátky dnešní katedrály sahají až do 11. až 12. století, současná novogotická podoba je z počátku 20. století.

Zdroj: 
čtk