Více než 40 tisíc poškozených stromů. To jsou první odhady následků ničivé bouře, která v pátek 21. června zasáhla Lesy Mendelovy univerzity. Ze tří polesí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny), který v lesích MENDELU hospodaří, je nejvíce postiženo polesí Habrůvka. Následkem kalamity je pro veřejnost pohyb v lesích MENDELU nebezpečný. Podnik proto v nejbližších dnech požádá o vydání zákazu vstupu do lesa, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Nejvíc je zasažené polesí Habrůvka

Ničivá bouře se univerzitními lesy prohnala minulý pátek večer a postupovala od jihovýchodu školního lesního podniku severovýchodním směrem. „Nejvíce postižená oblast se nachází mezi obcemi Křtiny, Habrůvka, Jedovnice, Bukovinka, Bukovina a zpět ve směru na Křtiny. Jedná se o polesí Habrůvka. V této nejpostiženější oblasti školního lesního podniku proto požádáme o vydání opatření obecné povahy – vyloučení (zákazu) vstupu do lesa,“ popsal aktuální situaci vedoucí výrobního oddělení ŠLP Křtiny Čestmír Šnoblt.

Bouře vytvořila vír

Škody výrazně menšího rozsahu byly zjištěny na polesí Bílovice. Jedná se o oblast mezi Bílovicemi nad Svitavou a lokalitou Hády. V rámci polesí Vranov jsou poškozeny jen jednotlivé stromy. Bouře se zastavila nad územím školního lesního podniku a vytvořila vír. Z tohoto důvodu se poškození v různých typech porostů liší, a to jak intenzitou, tak formou. Jedná se o vývraty, polovývraty, zlomy, napružené stromy, ulámané a popadané větve.

Kalamita přišla v nejméně vhodnou dobu

Výši způsobené ekonomické škody nedokáže podnik v současné době odhadnout, neboť míra mechanického poškození je rozdílná. „Předběžné odhady ukázaly, že poškozeno je čtyřicet tisíc kubíků, což představuje pro podnik víc než půlroční těžební úkol. Kalamitní situace vznikla v nejnevhodnější dobu. Během zhruba šesti týdnů musíme zpracovat a umístit na trh smrkové dříví, aby nedošlo k namnožení kůrovcovitých brouků a k napadení stojících porostů. V době letních odstávek zpracovatelů smrku to bude obtížnější, normálně bychom v tomto období smrk vůbec netěžili,“ uvedl ředitel ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.

Během necelé hodiny spadlo přes 60 mm vody

Podle něj si bouře nevybírala v typech porostů. „Nicméně největší poškození je jasně viditelné u stejnorodých porostů nejenom smrčin, ale i bučin. V nich totiž došlo k efektu, kdy vítr tlačil obrovské množství vody na koruny buků. Během necelé hodiny byl srážkový úhrn vyšší než 60 milimetrů,“ upřesnil Vrška.

Hrozí neřízené pády stromů

V porostech poškozených bouří se nacházejí stromy, u nichž stále hrozí neřízený pád. Lesníci proto budou při zpracovávání ležících stromů zároveň vyhodnocovat, zda je potřeba z porostů odstranit i tyto částečně poškozené stojící stromy, zejména s ohledem na bezpečnost dělníků, kteří v těchto porostech pracují. Vlivem extrémní vodní eroze došlo také k silnému poškození některých lesních cest, jejich opravy budou probíhat až do příštího roku. Na aktuální stav v lesích MENDELU upozorňují i výstražné cedule. „Informace o vývoji situace veřejnost získá na sociálních sítích a webové stránce školního lesního podniku,“ dodala mluvčí univerzity.