Zástupci zahrádkářů a veřejnosti dali nespokojenost najevo na únorovém zasedání městských zastupitelů. „Debatám k územnímu plánu jsme věnovali mnoho času a kapacit, formulovali jsme některé návrhy. Docela nás mrzí, že se zpětnou odezvu města dozvídáme z tiskových zpráv. Jako dialog to tedy nehodnotíme,“ zlobí se předsedkyně brněnského sdružení Českého zahrádkářského svazu Helena Vařejková.

Zahrádkáři loni podali k novému územnímu plánu šestnáct námitek, které podpořilo téměř deset tisíc Brňanů. A od loňského podzimu jednají zástupci zahrádkářů s městem. Podle nich zatím bez uspokojivých výsledků.

„Zdá se, že politici a úředníci stále podceňují jak roli veřejnosti, tak význam zahrádkářských osad a drobných ploch zeleně, například ve vnitroblocích. Jak si jinak vysvětlit to, že město zatím nepřistoupilo ani na požadavek, aby byly zahrádkářské osady i vnitrobloky vyznačeny v územním plánu jako plochy městské zeleně?“ uvedla další zástupkyně zahrádkářů Naďa Johanisová.

Radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL) však namítá, že se zástupci zahrádkářů jednal několikrát. „Zorganizovali jsme asi čtyři kulaté stoly, jichž se účastnili i zástupci Kanceláře architekta města a další odborníci. Najali jsme advokátní kancelář Frank Bold a další experty, aby vypracovali návrh řešení. Nyní se blíží finální rozhodnutí, jak to bude se zahrádkami a zelení ve městě vypadat,“ sdělil zpravodajskému portálu BRŇAN radní Chvátal.

Podle něj se pracuje na vymezení ploch, kde by měly zahrádky zůstat. „I proto svoláváme na první březnový týden další kulatý stůl se zástupci zahrádkářů a veřejnosti, kde s nimi o tom budeme jednat,“ dodal Filip Chvátal.

Jak už zpravodajský portál BRŇAN informoval, návrh nového územního plánu se nelíbí ani ornitologům, kteří podali námitku proti záměru vedení města povolit výstavbu dalších průmyslových hal na Černovické terase na jihu Brna. Tím by podle ornitologů zanikla unikátní a cenná lokalita pro ohrožené ptáky, jako jsou koroptve, vlhy, břehule, pěnice vlašské a mnoho dalších.

Proto žádají představitele Brna, aby lokalitu ochránili a podporovali udržování zeleně, která by sloužila zvířatům i lidem. „Vedle Hádů a Holáseckých jezer tu hnízdí nejvíce zvláště chráněných druhů ptáků. Jenže na rozdíl od nich není Černovická terasa chráněná zákonem, a proto tu podle územního plánu mohou vyrůst další průmyslové haly, což by pro ptáky byla zkáza,“ uvedl ornitolog Jan Sychra.