Soubor energetických a ekologických projektů městské firmy SAKO Brno dnes představili první náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) a předseda představenstva zmíněné městské společnosti Filip Leder (KDU-ČSL).

„Chceme posunout Brno směrem k CO2 neutralitě nejpozději do konce roku 2030 a pracovat na tom, aby do dalších dvaceti let bylo město uhlíkově neutrální. Plánované projekty městské společnosti SAKO Brno propojíme do jednoho velkého celku,“ zdůraznil Petr Hladík.

Vedení města chce mít podle něj do budoucna jistotu a stabilitu cen energií a hodlá zajistit energetickou soběstačnost Brna. „Již v první fázi nám Green Future umožní snížit emise oxidu uhličitého o 55 procent místo plánovaného závazku 40 procent,“ upřesnil náměstek.

„Pro případ black-outu, nebo jiných nepředvídatelných okolností musí mít město připravené záložní zdroje energií. Elektrický generátor nám umožní start výrobní technologie SAKO Brno takzvaně ze tmy a za použití výhradně obnovitelných zdrojů. Budeme tak schopni zabezpečit základní výkon elektrické energie pro najetí kritické infrastruktury města a současně zajistit dodávky tepla a elektřiny pro obyvatele Brna,“ sdělil Petr Hladík.

Plán počítá s masivním využitím solární energie, s její akumulací a podporou při výrobě zeleného vodíku. Vodíkový elektrolyzér využije přebytků vyrobené obnovitelné elektřiny a odpadní vody z technologie výroby v SAKO Brno.

Bioplynová stanice zase při výrobě biometanu podle Hladíka využije a zpracuje až 20 tisíc tun gastro odpadu ročně a dodá městu energii a digestát, použitelný jako hnojivo.

„Spolu se zapojením technologií spalovny, které už teď umí vyrábět z odpadu teplo a elektřinu bez použití fosilních paliv, dostáváme cirkulární, takřka soběstačný a nízkoenergetický oběhový systém, který je odolný vůči vnějším vlivům a nezávislý na vnějších dodávkách energií,“ uvedl Filip Leder.

Město také podle Hladíka počítá s nákupem vodíkových a elektrických kukavozů a autobusů MHD, jimž by vodík a elektřinu dodávala jak spalovna, tak brněnské Teplárny.

„Jedno svozové auto firmy SAKO ujede denně zhruba 80 kilometrů a jezdí jich asi čtyřicet. Pokud by všechny kukavozy byly poháněné třeba vodíkem, tak ušetříme až 10 tisíc litrů nafty na auto a rok,“ vypočítal Hladík s tím, že pořizovací cena takového vozu je 12 milionů korun.

„Zaujala nás také mnohem nižší hlučnost ve srovnání s klasickými vozy a dojezd až 500 kilometrů. Pokud testování dopadne dobře, bude se obnova vozového parku svozové firmy i městské dopravy ubírat právě tímto směrem,“ doplnil Filip Leder.

Plán Green Future 2030 předpokládá třímiliardovou investici, přičemž 50 až 80 procent by měly pokrýt dotace. „Ekonomická návratnost investice se bude odvíjet právě od výše dotací z evropských modernizačních fondů, nicméně předpokládáme, že se investice vrátí do 15 let,“ upřesnil předseda představenstva SAKO Brno.