Brno chce revitalizovat Holásecká jezera

Radní chtějí obnovit možnost koupání v jezeře Opleta.

  • Foto

    Kirk

Holásecká jezera jsou přírodní památkou a nacházejí se na západě brněnské městské části Brno-Tuřany. Jedná se o soustavu 9 průtočných jezer, které byly v minulosti přehrazeny a vzniklo tak 7 dílčích vodních ploch. Jmenovitě jde o Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké a Strakovo jezero. Vodní plochy Kocábka a Lávka jsou pravděpodobně pozůstatek starého říčního meandru řeky Svitavy a největší z vodních ploch - Opleta vzniklo až v 70. letech 20. století na popud místní rybářské organizace.

Vedení Brna chce jezera, která jsou zanesená bahnem a sedimenty, zrevitalizovat.  „Záměr odbahnit Holásecká jezera trvá již delší dobu. Na stole jsme měli několik variant realizace. Rozhodli jsme se ale vyhnout polovičatému řešení a odtěžit sedimenty z devíti jezer, protože zde ohrožují unikátní rostliny a živočichy. O tuto variantu řešení usilovala i městská část Tuřany. Nyní necháme zpracovat nové biologické hodnocení a etapizaci projektu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

Jezera se nacházejí na ploše přes 12 hektarů na jih od dálnice D1 a na východ od dálnice D2. Celková rozloha i s ochranným pásmem je kolem 35 hektarů. Odbahňování jednotlivých jezer bude probíhat postupně. Vytěžené bahno bude ukládáno v prostorách Pískovny Černovice.

„Chtěli bychom postupně odbahnit každý rok jedno jezero. Práce budou prováděny pomocí technologie plovoucích bagrů. Celkové náklady odhadujeme na desítky milionů korun. Důležité je, že odtěžovaný materiál není kontaminovaný, proto se nám nabízí několik variant jeho využití. Můžeme ho použít například k rekultivaci prostředí v černovických pískovnách apod. Revitalizovaná jezera nabídnou lepší prostředí pro rostlinstvo a živočichy. Počítáme s jasným vymezením míst pro sportovní rybolov. Chceme také obnovit možnost koupání v jezeře Opleta,“ dodal Hladík.

Záměr na jejich odbahnění město pojalo už před několika lety, realizovat se jej však dosud nepodařilo.