Brno chce letos v červenci začít s rekonstrukcí mostu v Merhautově ulici přes železniční trať. O jeho špatném stavu už se mluví roky, nyní je jeho stav označovaný už jako havarijní. Za první etapu město zaplatí 110 milionů korun. Stavba zahrnuje nejdříve novou lávku pro pěší, jejíž součástí budou i inženýrské sítě, a v příštím roce začne samotná rekonstrukce mostu. Informovala o tom Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení magistrátu.

Oprava mostu je důležitá kvůli šalinám

Rekonstrukce mostu je důležitá i kvůli tomu, aby po něm mohly v budoucnu jezdit tramvaje. Již od 70. let minulého století, kdy bylo postaveno sídliště Lesná, se počítalo se zavedením tramvajového provozu a před více než 20 let byly položeny koleje dále za smyčkou Štefánikova čtvrť pro budoucí trať, když se stavěl Husovický tunel. Dodnes však trať nestojí.

Koleje by mohly vést až na Halasovo náměstí

„Most bude mít po rekonstrukci kapacitu na to, aby pojal různé druhy dopravy včetně tramvají. Druhá etapa bude zahrnovat právě stavbu tramvajové tratě,“ uvedla Obalilová. Koleje mají vést ze Štefánikovy čtvrti na Halasovo náměstí, nová trať tak propojí dvě existující.

První etapa potrvá rok

První etapa rekonstrukce mostu má trvat rok od zahájení prací. Pro druhou etapu aktuálně probíhá územní řízení a poté se bude projektovat pro stavební povolení.