Investiční záměry obou cyklostezek schválili radní města. První stezka má vést podél Vídeňské ulice v úseku od zastávky Renneská po Jihlavskou ulici a druhá spojí Slatinu s Líšní v úseku od Stránské skály až po Holzovu ulici. "Zvýší to bezpečnost cyklistů i chodců a umožní to další zpřístupnění opomíjených území. Snažíme se podporovat cyklistickou dopravu a budovat infrastrukturu tak, aby se její podíl mohl zvyšovat," uvedl radní Brna Petr Kratochvíl (ODS).

Výstavba asi 2,5 metru široké a půl kilometru dlouhé cyklostezky podél Vídeňské ulice je součástí technické a koncepční studie, která řeší celý prostor a uspořádání Vídeňské ulice. Od Renneské po Jihlavskou ulici využívají cyklisté chodník, což je nebezpečné pro chodce. Pro cyklisty je zase kritickým místem přejezd přes Vídeňskou v místě tramvajového mostu Renneská. Kvůli bezpečnosti se tam silnice zúží do dvou pruhů a přejezd zabezpečí ostrůvek. Navazovat na něj bude cyklostezka vedená souběžně s chodníkem.

Cyklostezka, která povede od Stránské skály do Líšně do Holzovy ulice, by měla být prvním úsekem radiálního propojení Líšně s centrem Brna, což dosud městu chybí. Zlepší se tím i zpřístupnění národní přírodní památky Stránská skála ze směru od Líšně. Město také prověřuje možnost propojení s další plánovanou cyklostezkou, která povede od Pozořic.