V otázce plánovaného diametru se pravidelně schází společná pracovní skupina, složená ze zástupců města a kraje. V pátek proběhlo její další jednání.

Na jednání bylo opět zdůrazněno, že jak pro Jihomoravský kraj, tak i pro město Brno má smysl SJKD výhradně jako regionální železniční trať, která bude fungovat jako rychlá spojnice mezi severními a jižními oblastmi Brněnska. Zároveň s tím pak pomůže SJKD na území města Brna zásadním způsobem pokrýt jinak neřešitelný deficit MHD v severojižním směru. „Úvahy o tramvajovém diametru ve chvíli, kdy je zde reálná a prověřená možnost vybudovat regionální železniční trať, jsou krokem zpět. Zatímco v rámci regionální železnice můžeme pohodlně do Brna a po Brně dopravit desetitisíce lidí, v případě tramvajového diametru by většina z nich stále přijížděla do Brna autem, což není naším cílem,“ vyjádřil se primátor Petr Vokřál.  

Obdobné stanovisko zastává i náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Martin Maleček: „Pokud by měl být kolejový diametr pouze městskou tramvají, pak ztrácí z regionálního pohledu význam, protože lidé z Tišnovska a Kuřimska nebo jižně od Brna by zatěžovali Brno stále stejným objemem dopravy a zdaleka by se tak nevyužil potenciál, který skýtá SJKD jako lokální železniční trať.“

Pracovní skupinu tvoří za Jihomoravský kraj náměstci hejtmana Martin Maleček a Roman Hanák, město Brno zastupují vedle zmíněného primátora Petra Vokřála také náměstci Petr Hladík a Richard Mrázek. Součástí této společné pracovní skupiny jsou dále zástupci odborů dopravy kraje a města, odboru investičního MMB, Dopravního podniku města Brna, Kordis JMK a Kanceláře hlavního architekta.