Radní už schválili zakázku na projektovou dokumentaci. "Bude vypracovaná projektová dokumentace stavebních úprav prostor kina Scala a Divadla Bolka Polívky. Účelem rekonstrukce je, aby upravené prostory vyhovovaly současným požárně-bezpečnostním předpisům, statickým normám i akustickým a technickým standardům pro provoz divadla a kina," uvedla Vaňková.

Připomněla, že obě organizace jsou ve stejné budově, přestože se do každé chodí jiným vchodem z jiné ulice. Do Scaly se chodí z Moravského náměstí, do divadla z Jakubského náměstí. Budovu spoluvlastní město a akciová společnost Dům Scala. Městu patří prostory kina a divadla, které jsou propojené rozvody a nosnými konstrukcemi. Hlediště a jeviště divadla je přímo nad hledištěm kina. Cílem investice je také statické zajištění podlahy divadla, tedy stropu kina, a provedení hlukové izolace tak, aby se divadelní a filmové produkce nerušily. Dále jsou součástí rekonstrukce nové technologie, zázemí a podobně.