Rada souhlasila s podáním žaloby proti společnosti CZECHCITY a.s. o určení vlastnického práva ke komunikacím a ostatním plochám, jež jsou součástí pozemků v k. ú. Ponava ve vlastnictví města. Markéta Vaňková, primátorka města Brna k tomu říká: „Cílem této žaloby je, aby soud rozhodl, kdo je vlastníkem předmětných staveb na pozemcích ve vlastnictví města a město bude argumentovat tím, že má za to, že vždy bylo vlastníkem předmětných staveb a že vlastníkem nemůže být nikdo jiný.“

V rámci území Ponava, tedy lokality za Lužánkami v okolí fotbalového stadionu, jsou na základě žádosti statutárního města Brna vedena 4 stavební a územní řízení, která jsou nyní v různém stádiu rozpracovanosti.

“ V těch čtyřech územních řízeních nás Stavební úřad Králova pole vyzval k tomu, abychom my nebo společnost Czech city, která si nárokuje to vlastnické právo, podali žalobu na určení vlastnictví k těm sporným nemovitostem,”dodává Tomáš Koláčný, náměstek primátorky pro oblast majetku.

Řízení se týkají nemovitostí, u kterých nebylo o vlastnických právech rozhodnuto soudem a jsou vedena u stavebního a silničního správního úřadu v Brně-Králově Poli.