Brno plánuje opravy dalších hřbitovů. V městské části Královo Pole počítá pro příští rok s rekonstrukcí cest a vodovodu. Cesty chce v nejbližších letech opravit také v Tuřanech, kde budou práce zahrnovat i obnovu obvodové zdi a kaple. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Městští radní v únoru schválili rekonstrukce také na hřbitovech v Řečkovicích a Komíně.

Snahou je nahradit při opravách cest asfaltový povrch propustnějším materiálem, aby se mohla dešťová voda vsakovat do půdy. „K tomu na královopolském hřbitově vyměníme stávající ocelové potrubí za nové, které povede v nezámrzné hloubce, aby nepraskaly rozvody. Opravíme i místa, kde si lidé vodu nabírají. V neposlední řadě se práce dotknou zděného oplocení, které poškodily popadané větve a stromy z přilehlého lesa,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL). Předpokládané náklady nyní činí 16,8 milionu korun.

V Tuřanech je kromě rekonstrukce cest a vodovodu potřeba opravit opěrnou zeď u Pratecké a Dvorecké ulice

„V investičním záměru myslíme i na místní kapli, která je ve velmi špatném stavu a nelze ji nyní využívat. Díky rekonstrukci by mohla opět sloužit svému účelu. Zároveň projekt počítá s vybudováním retenční nádrže, kam by tekla dešťová voda ze střechy. Voda z této nádrže spolu s vodou ze studně by nově sloužila pro závlahu v areálu. Nyní je rozvod plně napojen na pitnou vodu,“ doplnil Chvátal.

V tomto případě dosahují odhadované náklady 17,6 milionu korun. Více podrobností bude město a správce hřbitova znát po stavebně technickém průzkumu kaple a vyhotovení projektové dokumentace.