Pět základních či mateřských škol v městské části Brno-střed čekají přes letní prázdniny opravy. Dělníci budou pracovat například na školce v Údolní ulici, kde vymění stará střešní okna, nebo na základní škole v Hroznové ulici. Tam za 6,5 milionu korun opraví jídelnu a výdejnu. Radnice investuje zejména do snížení energetické náročnosti budov, modernizace stravování a sportovního zázemí školy. V aktuálním vydání zpravodaje městské části to uvedl místostarosta Martin Vrubel (KDU-ČSL).

Dvě školy zateplí, v další opraví elektřinu

Mezi další investice patří zateplení budovy ve školce Na kopečku u zvonečku za 2,8 milionu korun. Podobný rozsah prací je v plánu také ve školce Pšeník, kde se kromě zateplení a nových oken dočkají výměny klempířských a zámečnických výrobků. Za více než tři miliony korun bude mít opravenou elektroinstalaci nebo venkovní hřiště škola v Horní ulici. „Připravujeme také projekty na rekonstrukce odborných učeben, aby naše školy splňovaly standardy vzdělávání pro 21. století,“ uvedl Vrubel.

Práce na škole v Rašínově ulici zatím přišly na 15 milionů

K největším nedávným investicím radnice patří oprava fasády či vstupních dveří školní budovy v Rašínově ulici v centru města, kde již stavebníci odstranili lešení. Práce dosud vyšly na zhruba 15 milionů korun. „Co není vidět, ale pro školu je neméně důležité, je nové oplechování svodů, revize žlabů a menší oprava střechy, aby při větších deštích do školy nezatékalo,“ dodal Vrubel.

Plánují navýšení kapacity školních budov

Městská část, která zřizuje 11 základních a 25 mateřských škol, plánuje s ohledem na bytovou výstavbu také navyšování kapacit školních budov. „Jedná se o vybudování čtyř nových tříd pro přibližně 100 dětí v MŠ Soukenická. Dále plánujeme postavit novou školku se čtyřmi třídami v lokalitě Mlýnská/Štěpánská, kde necháme zdemolovat současnou budovu s jednou třídou, která je ve špatném technickém stavu. Stavět budeme také v okolí MŠ Skořepka, kde vznikne nová školka, čímž zdvojnásobíme kapacitu opět na přibližně 100 dětí,“ poznamenal místostarosta.

Míst pro děti mají zatím dostatek

V návaznosti na to chce radnice navýšit kapacitu i u základních škol. Nyní prověřuje možnosti škol v Křenové ulici, Horní nebo na Úvoze. Vrubel připomněl, že v současnosti mají základní školy dostatek míst pro děti ze spádové oblasti z obvodu Brnu-střed. V budoucnu jich ale pro zájemce z nově stavěných bytových domů bude třeba víc.