Budova mateřské školy v Černovicích získá ekologický kabát, má být klenotem modrozelené architektury

  • Foto

    redakce (archiv)

Budova mateřské školy Štolcova 51 je klasickou výstavbou z éry socialismu, své má za sebou a pro mnohé je jen smutnou vzpomínkou na tuto dobu. Radní města Brna ji proto chtějí proměnit na pasivní chytrou budovu využívající současné nejmodernější trendy modrozelené architektury. Informoval o tom náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Nápad už posvětili všichni radní, teď záleží na zastupitelstvu, zda odklepne potřebné rozpočtové opatření. Díky němu dojde k převodu finančních prostředků ve výši 1,7 milionu korun do rozpočtu Odboru životního prostředí MMB, který je využije na pořízení projektové dokumentace spočívající ve zpracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a pořízení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisů prací a dodávek.

„V brzké budoucnosti bude město Brno nuceno s ohledem na jejich životnost provádět revitalizace řady objektů mateřských škol budovaných v 70. a 80. letech minulého století. Rekonstrukce na Štolcově tak může fungovat jako laboratoř pro vyhodnocování dat týkajících se spotřeb energií před přestavbou a po ní,“ sdělil Hladík.

Projekt se setkal i s ohlasem u vedení městské části Černovic, ačkoliv není škola v jejich gesci. „Myšlenku velmi vítám a rozhodně je to krok správným směrem. Podle mého názoru to bude taková první vlaštovka a zároveň i jakýsi recept, jak zmodernizovat podobně staré budovy, kterých jsou po Brně desítky,“ dodala starostka městské části Brno-Černovice Petra Quittová (ČERNOVIČTÍ PATRIOTI).

 „V projektu je počítáno s hospodařením se srážkovou vodou, která se postará o závlahu zelené střechy i o zálivku zahrady, s využitím obnovitelných zdrojů energie, se zateplením pláště obálky zajišťujícím pasivitu objektu, s inovativním přístupem v rámci takzvaného jižního skleníku, s výměnou LED osvětlení a dalšími vnitřními úpravami zajišťujícími snížení energetické náročnosti budovy,“ doplnil Hladík.

Primátorčin náměstek dále dodal, že objekt mateřské školy, který je ve vlastnictví města Brna, je od roku 2015 sledován v rámci městského energetického managementu a město tedy zná přesnou spotřebu vody, elektřiny, plynu a tepla. „Po realizaci investice budeme moci jasně ukázat, zda se naše předpoklady o snížení spotřeb projevily, a takto všem dokázat smysluplnost opatření,“ zdůraznil Hladík.

Na základě vyžádaného sdělení SFŽP a s ohledem na dosavadní praxi bude možné na plánovanou projektovou přípravu i na zamýšlenou realizaci stavebních opatření žádat dotaci v rámci nového operačního programu, který bude klást důraz na obdobné projekty. V budově je v rámci spolupráce s akademickým sektorem měřena toxicita prostředí výzkumným týmem z RECETOX při Masarykově univerzitě a rovněž se jedná o projekt s prvky inovativnosti, čímž se rozšiřuje řada dotačních příležitostí. Mateřská škola bude nejen sloužit svému účelu, ale může být také použita jako přední reprezentativní objekt města Brna pro prezentaci partnerským městům nebo v rámci mezinárodních aktivit.