"Dopad sucha je obrovský, vláhový deficit neustále narůstá. Na území školního podniku dříve historicky dosahoval průměrný roční úhrn srážek 730 milimetrů, v posledních letech však ročně nenaprší ani 500 milimetrů," popsal Pavel Mauer, zástupce ředitele školního podniku.

Problém je také v tom, že srážky jsou v průběhu celého roku nevyvážené, v zimě není sníh a v létě přicházejí přívalové bouřky. "Z velké části jsou naše lesy na vápenci v krasovém území, kde voda rychle mizí do podzemí," uvedl Mauer.

Podnik obhospodařuje přes 10.000 hektarů lesů. Školky s produkční plochou tři hektary má mezi Křtinami a Rudicí v Moravském krasu. Mají umělou závlahu z vlastního vrtu a z rybníka v křtinském arboretu.

"Jsou tedy zabezpečené, i když je otázkou, jak dlouho se dají v těchto parnech uzalévat. Situace v lese je naopak tristní. Nové výsadby masivně usychají, dlouhodobý nedostatek vláhy poškozuje i dospělé porosty, s tím souvisí také rozmach podkorního hmyzu u jehličnatých dřevin, které nejsou schopné si samotné pomoci," řekl Mauer.

Místa výsadby jsou po celém rozsáhlém území, které školní lesní podnik spravuje. Lesní podnik obecně upřednostňuje přirozené zmlazení lesa, kdy nové stromky rostou ze semen spadlých z mateřských porostů. Takových je asi polovina z nových stromů, zbytek lesní podnik vysazuje za zhruba čtyři miliony korun ročně.

Univerzitní lesy vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj Brna a dosahují až k Blansku. Nacházejí se v nadmořské výšce 210 až 575 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek. V posledních 20 letech se značně proměnila skladba lesa a lesníci vysazují zejména listnaté stromy na úkor jehličnatých. Před 20 lety byl procentuální poměr 52 ku 48 ve prospěch listnáčů, nyní je to už 64 ku 36 procentům.