Dóm Popeluška v jeskyni Balcarka v Ostrově u Macochy v Moravském krasu je znám už sto let. 16. června 1923 tyto prostory objevil místní rolník a lidovecký poslanec Národního shromáždění Josef Šamalík. Popeluška dostala jméno podle typického šedého zabarvení své vápencové výzdoby. Výročí objevu Popelušky připomene i koncert, který bude v neděli 11. června 2023 hostit Velký dóm Balcarky s mimořádnou akustikou. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí Správy jeskyní ČR Pavel Gejdoš.

Svůj objev tehdy Šamalík popsal: „Jeskyně není veliká, ale krásná. Vpředu jsou dvě kaple, v jedné dokonce kamenný oltář. Jsou bíle dekorované, zdobené travestýny a krápníky různých tvarů. Po pravé straně jest okraj jeskyně zdobený velkým množstvím bílých krápníků, rostodivně vytvořených. Prostora, jež byla balvany a hlinou zanesena, byla uvolněna, prolámán jiný vchod a zároveň jeskyňka zpřístupněna i z horní části. Celý vnitřek jeskyňky, nejen vrch a boční stěny, ale i spodek jest bílý a velkým množstvím krápníků zdobený. Z krápníků vyniká velký, na způsob turecké šavle zakřivený krápník, zvaný Handžár. Proti němu stojí kuželovitý stalagmit. Dělníci pojmenovali jeskyni mým jménem. Já ji však pojmenoval Popeluškou…“

Do zmíněného data před 100 lety byl znám jen nevelký vstupní jeskynní portál v Balcarově skále

Ten odkryl cenné archeologické nálezy z období paleolitického osídlení – v roce 1869 tam badatel Jindřich Wankel nalezl opracované kameny a kosti či pozůstatky ohnišť. Dnes v tomto portálu začíná prohlídkový okruh jeskyní.

Objev Popelušky odstartoval další speleologický výzkum Balcarovy skály

S nástupem zimy si Šamalík všiml roztátého sněhu v malém závrtu na vrcholu Balcarovy skály. Po uvolnění ucpávky se mu 22. února 1924 podařilo proniknout do dalších prostor. Postupně objevil Wilsonovy rotundy, dóm Zkázy a Fochův dóm. Vytušil turistický potenciál místa a začal ho upravovat a zpřístupňovat pro budoucí návštěvníky. Za pomoci Akciové společnosti Moravský kras, která Balcarku převzala do správy, byla na Velikonoční neděli 1925 „odevzdána veřejnosti“.

Na začátku roku 1935 objevil Šamalík další krásně zdobené prostory, dnešní Galerii a Přírodní chodbu

„Jubilejní dómy Masarykovy“ byly po úpravě a propojení se stávajícími jeskyněmi 15. června 1935 zpřístupněny veřejnosti. V 50. letech 20. století byla prohlídková trasa a elektroinstalace rekonstruována. V roce 2001 byl postaven nový vstupní areál s moderním vybavením komplexními službami pro návštěvníky jeskyně. V letech 2008 a 2009 prošly kompletní rekonstrukcí interiéry jeskyně, jejímž provozovatelem je v současnosti Správa jeskyní České republiky, rezortní organizace Ministerstva životního prostředí.

Výročí objevu Popelušky připomene i koncert, který bude v neděli 11. června 2023 hostit Velký dóm Balcarky s mimořádnou akustikou

Zazní duchovní a lidové písně v podání Smíšeného sboru Kantiléna se sbormistrem Janem Ocetkem.  V létě je jeskyně Balcarka otevřena od 8:20 do 16:00. Celá otevírací doba, příjezd i možnosti parkování jsou popsány na webu.