Cenu transakce firma nezveřejnila. Tržby společnosti Swietelsky stavební, v níž pracuje 1300 zaměstnanců, přesáhnou v končícím hospodářském roce pět miliard korun, zisk firmy před zdaněním bude asi 150 milionů. JB stavební měla podle Zuntycha obrat kolem 300 milionů a téměř 40 zaměstnanců.

"Ke spojení dochází zejména v oblasti pozemního stavitelství. Úřad ve zjednodušeném řízení neshledal, že by fúze mohla mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí není dosud pravomocné," uvedl Rafaj. ÚOHS zahájil zjednodušené správní řízení 21. března na základě smlouvy o převodu stoprocentního obchodního podílu.

Swietelsky chce akvizicí posílit svou pozici na Moravě. "Převzetí místní, renomované firmy s tradicí jsme si vyhodnotili jako nejlepší řešení. Nový subjekt se stane základním kamenem našich aktivit v pozemním stavitelství na Moravě," uvedl jednatel Swietelsky stavební Jiří Kozel. Firma JB stavební bude na trhu dál působit pod svou značkou.

JB Stavební založil v roce 1999 Jaromír Baláž. V poslední době dělala firma občanské a průmyslové stavby, rekonstrukce a opravy objektů. Postavila pavilon farmacie a pavilon aviární medicíny pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu či testovací a zkušební polygon poblíž Brna.

Swietelsky stavební sídlí v Českých Budějovicích, v ČR působí od roku 1992, kdy se zaměřila na inženýrské a dopravní projekty. Firma je součástí rakouského koncernu Swietelsky. Mezi její největší letošní dopravní stavby patří rozestavěný úsek dálnice D3 Bošilec – Ševětín a nedávno zahájené obchvaty Lubence a Řevničova na D6 nebo úsek D48 Rybí – Rychaltice. Doplněním jsou modernizace silnic II. a III. tříd v krajích a stavby pro města či obce.

Divize Pozemních staveb, která vznikla v roce 1999, převzala postupně několik firem jako Kašparů – Koller. Zaměřuje se na průmyslové, dopravní, administrativní, bytové a sportovní stavby. Swietelsky stavební vlastní rovněž přes deset obaloven asfaltových směsí.

V Česku působí také sesterská společnost Swietelsky Rail CZ, zaměřená na stavby a modernizace železnic a tramvajových tratí, kolejišť metra, výhybek či sanaci podloží.