Na nebezpečí, které ptákům hrozilo u čtyřproudové silnice v Gajdošově ulici, upozornila na lince 156 starostlivá volající. Zmínila se, že káčat vidí hned osm. Po příjezdu strážníků se ukázalo, že ani to nebyl celkový počet. Nemotorných, ale velmi čiperných mláďat napočítali dokonce jedenáct a spolu s kachní mámou je přivedli k domovnímu výklenku, kde se členové ptačí rodiny choulili k sobě do příjezdu odchytové služby městské policie. Strážník i s přispěním přítomné hlídky obratně pochytal mláďata do papírové krabice, kačena byla bohužel tak vyplašená, že od nich uletěla. Nijak to však neohrozí jejich další vývoj. Odchytář je totiž převezl specialistům z Ptačího centra, kde na ně čeká přívětivé prostředí. Inkubátor s žárovkou, kterému se přezdívá umělá kvočna, jim nahradí matčino teplo. Pracovníci je budou nejprve krmit, po třech týdnech si ptáčata v ohrádce u malého jezírka začnou sama lovit drobný hmyz. „Potom se naučí postupně kroužit nad naší farmou a přistávat na hladinu. Brzy se osamostatní a odletí do volné přírody,“ vysvětluje ornitolog Zdeněk Machař z Ptačího centra.