Nemocnice v Jihomoravském kraji stejně jako jinde v republice trpí nedostatkem lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků. V důsledku toho musela omezit péči třeba nemocnice ve Vyškově či Znojmě. Problémem je také uzavírání ambulancí specialistů, což přivádí více pacientů právě do nemocnic a prodlužuje čekací dobu, vyplývá z odpovědí oslovených zástupců nemocnic.

Znojemské nemocnici nyní chybí 16 lékařů a 28 nelékařských pracovníků, jako jsou fyzioterapeuti, radiologičtí asistenti nebo všeobecné sestry

Naléhavě nyní řeší situaci v oboru ORL, kde kvůli nedostatku lékařů musela omezit zdravotní péči v době pohotovosti a pozastavit operace. „Problém máme i v některých jiných oborech, kde někteří lékaři brzy dosáhnou nebo již dosáhli důchodového věku a mladší kolegové jsou například ještě před atestací,“ uvedla mluvčí Petra Veselá.

„Zdravotnická povolání obecně jsou velmi náročná zejména z pohledu psychické zátěže. Řada zdravotníků se podílí i na zajištění nepřetržitého provozu a péči o pacienty v režimu 24/7. U některých je však již tato podstata práce v nemocni vnímána jako zásadní narušení jejich nastavení work-life balance a raději volí ambulantní praxi. Navíc privátní poskytovatelé nám v určitých odbornostech přetahují personál s takovou nabídkou odměny za práci, které nejsme jako příspěvková organizace schopni konkurovat,“ dodala.

Nemocnice Hodonín nabízí volné pozice jak absolventům lékařských fakult, tak atestovaným lékařům určitých odborností

Obecně chybí pediatři, kardiologové či gastroenterologové. Sestry zařízení hledá na dětské oddělení, urgentní příjem a gastroenterologické oddělení.

„Jedním z hlavních faktorů je stárnutí populace, a tím také ubývající počet atestovaných lékařů s praxí a odborností. Z důvodu potřeby generační obměny i v naší nemocnici řešíme nutnost zajistit a vychovat nové lékaře. Se stárnutím lékařů souvisí i uzavírání ambulancí specialistů na našem okrese, lékaři odchází do důchodu, a tehdy se váha pacientů přesouvá na regionální nemocnice, kde se tím například prodlužuju čekací lhůta, nebo musí pacienti vážit cestu do větších krajských nemocnic,“ řekl ředitel zařízení Jiří Koliba.

Specifika vnímá ve všech oborech. „Například pediatrie je v dosti vysoké míře feminizovaným oborem a nutnost zdlouhavého vzdělávání a skloubení s osobním rodinným životem je pro mladé lékařky náročná. Stane se, že máme v určitém období velký počet lékařek na mateřské či rodičovské dovolené, a potom hledáme lékaře, kteří by zastoupili a obsadili služby. Další věcí je odchod lékařů po získání praxe do vlastní soukromé ambulance či komerčního zařízení nebo to, že část absolventů lékařských fakult jsou zahraniční studenti, kteří v českém zdravotnictví nezůstávají,“ doplnil.

Podle ředitele Nemocnice Kyjov Jiřího Vyhnala je problémem neadekvátní rozložení lékařů napříč regiony

„Větší metropole často mají nadstav na úkor vzdálenějších regionů. Plat lékaře okresní nemocnici dnes často převyšuje plat lékaře ve státem zřizované fakultní nemocnici,“ uvedl Vyhnal. Podle něj to má pouze centrální řešení, kdy hlavním regulátorem rozmístění lékařů by měla být zdravotní pojišťovna, případně ministerstvo zdravotnictví.

Vyškovská nemocnice nyní shání pět lékařů, šest fyzioterapeutů, pět všeobecných sester a jednoho sanitáře. V Blansku chybí tři úvazky sester pro nepřetržitý provoz pracovišť jednotek intenzivní péče a čtyři další pracovníci. Kritický nedostatek lékařů nepociťují, ale uvítali by lékaře se specializovanou způsobilosti na rehabilitační, neurologické, interní a radiodiagnostické oddělení. Nemocnice Břeclav aktuálně nejvíce hledá člověka na plicní oddělení nebo například sanitáře.

Nedostatek zaměstnanců se nemocnice snaží řešit třeba náborovými příspěvky nebo podporou v dalším vzdělávání

Kromě toho také aktivně oslovují studenty zdravotnických škol a dbají na modernizaci svých budov i vybavení. „Nemocnice se neustále rozvíjí, kraj vkládá nemalé částky do investic a čerpáme také prostředky z dotací EU, aby se nemocnice stala zařízením, kde lékaři a sestry pracují na moderně a špičkově vybavených odděleních, operačních sálech a mohli se opřít o kvalitní diagnostický komplement a přístrojovou technikou,“ řekl Koliba.