Značenými hipotrasami se oficiálně staly vybrané lesní cesty v lesích na Brněnsku, které spravuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny). Ten uzavřel s koňskými stájemi kolem Babic nad Svitavou a Řícmanic smlouvy o jejich využívání. Ty definují práva i povinnosti obou stran. Na území univerzitních lesů sídlí více než deset koňských stájí. Dosud uzavřené dohody zapojené strany vnímají jako příklad dobré praxe stran sladění požadavků různých zájmových skupin na pobyt v lese, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Docházelo ke střetům jezdců, cyklistů a pěších turistů

„Podepsání smluv vnímám jako završení dvouleté práce, na jejímž začátku byl střet pěších turistů s cykloturisty a koňskými turisty. Hledat řešení bylo nutné. Mluvíme až o stovkách koní, které se nám pohybují po lese. Hledali jsme řešení, které bude uspokojivé pro všechny zúčastněné strany. V tuto chvíli máme shodu na území kolem Babic, Řícmanic a vstoupili jsme do jednání se starosty na druhém břehu Svitavy, kde se nachází další stáje,“ řekl zástupce ředitele ŠLP Křtiny Tomáš Pospíšil.

Podpořil to Svazek obcí Časnýř

„Pozitivní a důležitá pro nás byla na začátku jednání podpora Svazku obcí Časnýř, jehož součástí obce Babice i Řícmanice jsou. Neméně důležité pro nás byly rozhovory se zástupci jednotlivých koňských stájí. Potřebovali jsme zjistit, které stezky jejich potřebám vyhovují. S našimi hajnými jsme zase naopak konzultovali, které z cest nejsou vůbec vhodné k tomu, aby se po nich pohybovali koně, protože by docházelo k jejich velkému poškození,“ uvedla koordinátorka akce Petra Packová.

Vyznačili 28 kilometrů tras

Na projektu spolupracovali lesníci s projektantkou Hanou Trtílkovou z Atelier Fontes s.r.o., která každou z vybraných stezek prošla jak s hajnými, tak stájníky a následně sesbíraná data zpracovala do studie. Celkem je teď vyznačeno 28 kilometrů tras.

Navzájem se informují o situaci v lese

„S každou stájí máme uzavřenou smlouvu o dodržování provozního řádu, v němž je mimo jiné stanoveno, za jakých podmínek není vhodné vyjíždět na nezpevněné cesty, neboť by došlo k jejich poškození, dále v jakých časech se nevydávat na cesty, aby nedocházelo k rušení zvěře a myslivci mohli dělat svou práci. Majitelé stájí mají povinnost hlásit, pokud na hipotrasách zpozorují vývrat, nakloněný strom, suché větve a podobně, abychom mohli sjednat nápravu a stezky byly bezpečné a udržované. My jim naopak hlásíme, která oblast je uzavřená například z důvodů těžby dřeva,“ vysvětlila Packová.

Použili značky Klubu českých turistů

Po konzultaci s Klubem českých turistů (KČT) byl pro označení koňských tras na území ŠLP Křtiny vybrán symbol čtverce v barvách klubu. Páteřní cesta je červená, na ní navazují okruhy značené zelenou a modrou barvou a cesty vedoucí zpět ke stájím signalizuje žlutá barva. „Naší snahou bylo zajistit minimum souběhů hipotras s trasami turistickými, tam kde to nebylo možné, je nezbytná obezřetnost a vzájemná ohleduplnost. Na vyznačených hipotrasách by jezdcům na koních měli dát pěší turisté přednost,“ doplnila Packová.

S finální podobou dohody jsou spokojeni i majitelé stájí

„Za hipotrasy jsme velice vděční, protože jedna z nejdůležitějších věcí je bezpečnost koní. V minulosti jsme se setkali s velkou agresí ze strany veřejnosti. Na koních u nás jezdí hodně malé děti, tak i to je důvod, proč jsme rádi, že budeme mít vymezený prostor, kde se můžeme s koňmi svobodně pohybovat,“ řekla majitelka ranče v Řícmanicích Pavla Stejskalová. Stejně to vidí i Lenka Lišková provozující v Řícmanicích Dětskou jezdeckou školu Šemík a Vlastimil Buchta, majitel stájí Babice nad Svitavou. „Od začátku jsem byl velkým podporovatelem dohody. Beru to tak, že je to něčí majetek, tak minimálně domluva je na místě,“ dodal.