Krajští radní odstartovali několik významných silničních staveb. Silničáři tak mohou začít vybírat zhotovitele pro rekonstrukci úseku v obci Loděnice. Stavební práce začnou i v Tavíkovicích a oprav krytu silnice se dočká i Stará dálnice v Brně. Opravena bude také silnice v Hostěradicích a v plánu je i rekonstrukce dvou silnic v intravilánu obce Vracovice a navazovat bude oprava silnice u obce Milíčovice. Stavební práce letos začnou i na mostu v Lelekovicích. Ve všech případech by se zhotovitel měl začít soutěžit ještě během února. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí kraje Alena Knotková.

Největší investice bude v Lelekovicích

„Nejvyšší investice za téměř 76 milionů korun půjde do rekonstrukce mostu v Lelekovicích. Stávající most bude téměř kompletně odstraněn, nový je navržen jako spřažená rámová konstrukce. V rámci akce počítáme s výstavbou opěrných zdí, rekonstrukcí silnice a chodníků, přeložkou inženýrských sítí v úseku začínajícím před vjezdem do obce Lelekovice a končícím u sjezdu místní komunikace k vlakové zastávce Česká,“ uvedl hejtmanův náměstek Jiří Crha (ODS). Po dobu výstavby budou pěší využívat k přechodu přes železniční trať provizorní lávku. Rekonstrukce mostu by měla začít v úvodu června, plný provoz by tu měl být spuštěn na podzim příštího roku.

V Tavíkovicích postaví nový kruhový objezd

„Druhá větší investice půjde do Tavíkovic, celkem jde o částku 69,6 milionu korun, z čehož asi 12 milionů půjde z obecní kasy, ostatní má v plánu SÚS JMK hradit z finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z rozpočtu kraje,“ upřesnil náměstek. Součástí celé akce bude i výstavba nové okružní křižovatky a autobusového terminálu pro linky IDS JMK. V obci se také vybudují nové chodníky. Stavba bude vyžadovat přeložení stávajících inženýrských sítí, zároveň se vybuduje opěrná a zárubní zeď, která naskytne prostor pro sadové úpravy. „V tomto případě se jedná o společnou veřejnou zakázku SÚS JMK a obce Tavíkovice. Odhaduji, že stavbu bychom zahájili v květnu tohoto roku a podle projektu by stavební práce měly trvat asi 18 měsíců,“ doplnil Crha.

Opraví i Starou dálnici

Další akcí je oprava krytu čtyřpruhové směrově rozdělené Staré dálnice. Délka opravovaného úseku je 1,5 km. V rámci realizace stavby budou obnoveny krytové vrstvy vozovky s lokální sanací po frézování. Součástí stavby bude oprava nefunkčního odvodnění a úprava nezpevněných krajnic. „I u této akce chceme zahájit zadávací řízení v tomto měsíci, odhadovaná cena realizace je 29,65 milionu korun bez DPH s tím, že zdrojově půjdou finance ze SFDI a rozpočtu Jihomoravského kraje,“ vysvětlil náměstek. Stavební práce tu začnou v květnu a stavba by mohla být hotová na konci listopadu tohoto roku.

Čtvrtou zakázkou je průtah Loděnicemi

Čtvrtý zhotovitel se bude hledat na rekonstrukci úseku silnice v průtahu obcí Loděnice. „Nechali jsme zde provést diagnostiku a na základě tohoto výsledku je zde navržena kompletní výměna konstrukce vozovky a sanace podloží. Rekonstrukcí dojde k rozšíření komunikace do míst stávajících příkopů. Předpokládaná cena této realizace je více než 26,4 milionu korun, hotová by měla být na konci listopadu tohoto roku,“ popsal Crha.

Zrekonstruují silnice na Znojemsku

Předposlední zakázkou, je rekonstrukce silnice v Hostěradicích na Znojemsku. „Jedná se o další úsek opravy silnice II/397, který jsme zahajovali loni. U této zakázky je podle projektu finanční předpoklad asi 27,554 milionu korun. Rekonstrukce tohoto úseku potrvá šest měsíců, a i tato stavba bude dokončena do konce roku 2024,“ doplnil náměstek. Zhotovitel se bude hledat i pro rekonstrukci silnic v intravilánu obce Vracovice a silnice u obce Milíčovice. „V rámci stavby dojde dále k úpravě sjezdů, chodníků, dešťové kanalizace a k přeložkám inženýrských sítí. Investice do této akce se zatím odhaduje na 15,25 milionu. Zdrojem financí budou prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu Jihomoravského kraje a z rozpočtu obce Vracovice,“ uzavřel Crha s tím, že i tato stavba bude hotová letos.