Krajský územní plán je schválen, silnice „43“ má jasnou trasu

Na schválení dokumentu čekala celá jižní Morava, po několika letech je jasné, kde bude trasována kapacitní silnice „ 43“ v úseku od dálnice D1 přes Brno a dále na sever.

  • Foto

    ilustrační (pixabay)

„Dnešnímu odsouhlasení zastupiteli předcházel několikaletý proces, tým odborníků vypracoval územní studii, která doporučila, kterým koridorem vést silnici „43“, z dokumentu jsme také mohli posoudit, zda potřebujeme jihozápadní tangentu a v kterých místech napojit území od Černovické terasy k Holubicím na D1. Jsem rád, že se podařilo dodržet původně navržený časový harmonogram a s celým týmem jsme tento dokument přivedli až k jeho schválení. Jihomoravský kraj tímto splnil svůj úkol a další už je na Ředitelství silnic a dálnic ČR, které může začít tyto stavby projekčně připravovat,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček.

Do předem stanoveného procesu schvalování a projednávání tohoto důležitého dokumentu vstoupil v březnu vládou vyhlášený nouzový stav. Proto padlo v úvodu května rozhodnutí, že veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu. S dotazy se připojilo několik desítek občanů. Celkově se tohoto veřejného projednání účastnilo přes pět set občanů.

 „Vyslechli jsme všechny námitky, připomínky a argumenty, které byly k tomuto dokumentu vzneseny. Jsem přesvědčený, že pořizovatel, tedy Odbor územního plánování a stavebního řádu, udělal vše pro to, aby byly krajské zásady územního rozvoje zpracovány přesně podle zákona, což již několikrát potvrdil soud,“ uzavřel hejtman Bohumil Šimek.

Silnice 43 se má odpojit od D1 blízko městské části Bosonohy a směřovat severně přes Bystrc, podél hráze Brněnské přehrady a přes městskou část Kníničky. Dále povede ke Kuřimi a na sever k Černé Hoře a Boskovickou brázdou k Moravské Třebové, kde se má napojit na plánovanou dálnici D35. Kraj zvažoval vedení silnice obchvatem, nebo městem, zvítězila varianta vedená přes Brno.

Další fáze je nyní na Ředitelství silnic a dálnic. "Tah 43 zařadíme do standardní investiční přípravy. Na druhou stranu víme, že bude předmětem dalších sporů. Komplikace, které zatím řadu let provázely výběr koridoru lze očekávat i nadále. Přesto věříme, že kraj své postupy obhájí. Předpoklad zahájení stavby je v roce 2025, ale vše bude záležet na dalším vývoji situace," uvedla za silničáře Lucie Trubelíková.

Více o trasování a podobě komunikace 43 najdete ve vizualizaci ZDE: https://youtu.be/e8-KnbTpPh4