Druhé nejvytíženější nádraží v Brně se chystá změnit tvář. Už přibližně za dva roky nabídne komfortnější cestování díky moderní nádražní budově, která poslouží i jako zázemí pro přilehlý dopravní terminál. Přestaví se také kolejiště, všechna nástupiště budou bezbariérová. Stávající podchod se rozšíří, zároveň propojí přednádraží s Myslínovou ulicí, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Přibyde tam nová nádražní budova

Jedním z hlavních prvků začínající modernizace je stavba nové, dvoupatrové nádražní budovy, která nabídne moderní design a funkcionalitu. Prosklený objekt bude mít v přízemí pokladny, obchodní prostory a toalety. Uprostřed haly budou eskalátory vedoucí do vyvýšené části s lavičkami pro cestující a dalším komerčním prostorem. Stávající budova ustoupí nově budované už v červenci příštího roku. Po dobu její výstavby bude zázemí pro cestující zajišťovat provizorní čekárna s kapacitou 250 osob u prvního nástupiště.

Přestaví se kolejiště v celé stanici

Vzroste kapacita pro odstavování souprav dálkových vlaků, pro potřeby nákladní dopravy dojde k prodloužení vybraných kolejí. Současně vzniknou nová nástupiště s moderním zastřešením. Stávající podchod se rozšíří, nově povede napříč celým nádražím až do Myslínovy ulice. „Bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy, nový informační a orientační systém pak usnadní cestování nejen ve stanici, ale i na přilehlých zastávkách Brno-Lesná, Brno-Řečkovice a Česká,“ uvedl Gavenda.

Pracovat se bude od Maloměřic po Kuřim

„Práce budou probíhat nejen v samotné stanici, ale také na první koleji od Brna-Maloměřic až po Kuřim. Rekonstrukci navíc úzce koordinujeme s modernizací stanice Vlkov a úseku do Křižanova a také se stavbami města a kraje přímo v Brně,“ doplnil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Nové zabezpečovací zařízení a obnova mostů, propustků a silničního nadjezdu poskytnou zcela nový standard v bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy. Průjezd vlaků stanicí bude možný rychlostí 120 km/h.

Omezení provozu začne v březnu

Omezení provozu je v plánu od března příštího roku do listopadu 2025 a bude pouze částečné. Projeví se sníženou kapacitou trati především v regionální dopravě, a to prodloužením intervalu z dnešních 15 na 30 minut.

Stavba za necelé tři miliardy

Celkové náklady stavby dosahují 2,9 miliardy korun. Zhotoviteli prací budou společnosti OHLA ŽS, Subterra, FIRESTA-Fišer a TRAMO RAIL. Projekt rekonstrukce stanice Brno-Královo Pole je navržený na spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Programu Doprava 2021–2027. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.