Starobylý zvyk jízdy králů, která je od roku 2011 zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, letos znovu obohatí program Slováckého roku v Kyjově. Jednadvacátý ročník národopisného festivalu, jenž je v tuzemsku považován za nejstarší, se uskuteční ve dnech od 10. do 13. srpna. Letos jízdu králů ztvární opět skoronická krojovaná chasa.

Osmadvacet jezdců rozzáří ulice města

Jezdci ze Skoronic předvedou po čtyřech letech tento fenomén tradičně v rámci nedělního programu jako jeden z vrcholů celého festivalu. Barevná kometa 28 jezdců rozzáří pestrými barvami, gesty a tóny ulice města Kyjova, a umožní tak tisícům návštěvníků nasát jedinečnou atmosféru tohoto mýtického lidového obyčeje.

Pro chasu je to čest a vyznamenání, řekl starosta

„Organizace jízdy králů, která je od roku 1956 nedílnou programovou součástí Slováckých roků v Kyjově, je pro Skoronice ctí a vyznamenáním. Je především poctou těm, kteří se v roce 1943 ve Skoronicích zasloužili o její obnovení, kdy parta mladých nadšenců sdružená kolem Vojtěcha Holcmana dokázala na základě tehdy dostupných pramenů a vzpomínek několika pamětníků vzkřísit téměř zapomenutý a pověstmi opředený lidový zvyk,“ uvedl skoronský starosta Lukáš Plachý (KDU-ČSL).

Královskou družinu tvoří pestrá sestava postav

Královskou družinu ze Skoronic tvoří praporečník, vyvolávači, výběrčí, král s pobočníky, děkovníci a doprovod. Vyvolávači vyvolávají adresné verše na obyvatele domů či majitele obchodů a výběrčí shromažďují dary – víno, pohoštění nebo peníze.

Rozdávají divákům radost

„Jízda králů v podání chasy ze Skoronic přetrvala po mnoho desetiletí v živé autentické podobě, a přestože se koně v dědině už dávno nechovají, skoronští chlapci a muži na ně s nadšením a odhodláním usedají dodnes, aby rozdali radost a potěšili adresáty vyvolávek i ostatní diváky, ať už při jízdách králů ve Skoronicích či na Slováckém roku v Kyjově,“ doplnil Plachý.

Krásná a vznešená – taková je jízda králů

„Vděčíme za to především hlavní organizátorce Marii Holcmanové, která pod hlavičkou Kulturního a vlastivědného sdružení Skoronice zajišťuje a koordinuje veškeré přípravy a režii. Společně se svým bratrem, skoronským rodákem, právníkem a spisovatelem Josefem Holcmanem, který je zodpovědný za dramaturgickou přípravu spočívající v sestavení veršovaných vyvolávek, tvoří dělný tandem, díky němuž je naše jízda králů taková, jaká je – krásná a vznešená, zároveň ale niterná a nabitá emocemi,“ vysvětlil starosta.