Teplárny Brno připravují rekonstrukci horkovodu, který prochází pod ulicí Marie Majerové. Akce si vyžádá nutné kácení stromů, ale díky shodě všech zúčastněných stran dojde k výsadbě nových 40 stromů s lepšími půdními podmínkami a následnou péčí. Tento krok je v Brně ojedinělý a zvýrazňuje důležitost udržení zeleně ve městě. Akce by měla začít na konci března. Hotovo by včetně výsadby mělo být do konce letošního roku, uvedl místostarosta Brna-severu Martin Glogar (KDU-ČSL).

Ze stromořadí zůstane jen šest sakur

Na ulici se nachází oboustranná alej, kterou tvoří převážně javory stříbrné a ojediněle myrobalán. V rámci chystané rekonstrukce sítí požádaly Teplárny Brno o kácení 20 stromů, protože se nachází v ochranném pásmu sítě. Nakonec budou kácet dalších 8 stromů, 2 z bezpečnostních důvodů, ostatní z hlediska krátkodobé perspektivy a kompozičních důvodů. Ze stávajícího stromořadí zůstane zachováno jen šest sakur.

Vysadí tam hrušně, třešně a břestovce

„Na základě jednání mezi všemi stranami jsme se shodli v postupu obnovy stromořadí. Díky možnostem a vstřícnému postoji ze strany síťařů budou některé sítě přeloženy, což umožní novou výsadbu stromů do kvalitnějších podmínek. Zvolíme vhodnější druhy stromů z hlediska klimatu i vzhledu veřejného prostoru. Pro stromy budou připraveny kvalitní půdní podmínky. Druhově se jedná o 14 hrušní, 9 třešní ptačích, 9 břestovců západních a 8 třešní sakur,“ vypočítal místostarosta.

Chtějí plně obnovit oboustranné stromořadí

Cílem je plně obnovit oboustranné stromořadí. Do prostoru je vhodné použít stromy s lehčí texturou a menším vzrůstem a vyvarovat se přílišného zastínění ulice v budoucnu. Proto dojde k výsadbě ovocných stromů bez plodů jako jsou třešně a hrušky. Pro doplnění poslouží břestovec západní jakožto středně vzrůstný strom s lehkou texturou.

Stromy mají ve městě nezastupitelnou roli

„Už malé děti ve školce ví, že bez stromů nepřežijeme. Nejde jen o nezastupitelnou roli při redukci oxidu uhličitého, schopnosti tlumení hluku, snižování prašnosti nebo ochlazování města. Význam stromů v městském prostoru stoupá také pro jejich estetickou funkci. Jsem rád, že díky dobré komunikaci všech stran se toto podařilo domluvit. Vnímám jako důležité ohlídat, aby správná výsadba nezůstala jen na papíru, ale aby se nová opatření splnila při realizaci,“ dodal Glogar.