fbpx
23. 03. 2023 Dnes má svátek Ivona

Kyjovka u Moravské Nové Vsi získala nové meandry a tůně

Vodohospodáři z Povodí Moravy pracují na revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Z napřímeného regulovaného koryta vodního toku vymodelovali přírodě blízké koryto s meandry, které doplňují tůně. Součástí stavby bude také výsadba stromů a keřů.
kyjovka-povodi-moravy

Foto:

Povodí Moravy

Letos v únoru zahájilo Povodí Moravy revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací bylo vytvořit nové rozvolněné přírodě blízké koryto řeky Kyjovky v celkové délce 1 730 metrů s trasováním mimo stávající koryto a doplněné širokou bermou.

„Vymodelováním nového koryta dosáhneme zpomalení povrchového odtoku vody, výrazně zvýšíme retenci vody v krajině a zlepšíme morfologii vodního toku. Na Kyjovce u Moravské Nové Vsi tak vzniká velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu, neboť nové koryto obnoví pravidelné rozlévání vody do říční nivy v době jejího nadbytku a současně se obnoví přirozená retenční kapacity říční nivy,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V současnosti jsou hlavní stavební práce dokončené. Společně s novým korytem vodního toku vyhloubili vodohospodáři tři tůně. Z odstaveného původně napřímeného koryta postupně vznikne mokřad, který poslouží jako útočiště fauně, obývající tuto lokalitu.

Celý úsek ještě čeká na výsadbu stromů a další zeleně, která doplní trasu nového koryta. V místě vzniknou také dvě broukoviště coby útočiště pro různé druhy hmyzu.

Vzhledem k citlivosti území respektuje i náhradní výsadba přirozené místní biotopy a je rozdělena na výsadby dřevin měkkého a tvrdého luhu. Mezi dřevinami měkkého luhu bude zastoupené některé druhy vrby a topolu, mezi dřevinami tvrdého luhu to bude dub, jasan, lípa, javor či jilm. Celkem Povodí Moravy vysadí téměř 200 kusů dřevin. 

Revitalizaci Kyjovky Povodí Moravy zahájilo letos v únoru a má trvat do listopadu příštího roku. Práce však budou dokončeny s velkou pravděpodobností s předstihem.

V současnosti totiž zbývá už jen náhradní výsadba, která však může probíhat jen za vhodných klimatických podmínek.  Náklady včetně výkupů pozemků a projektové přípravy činí 27,4 milionů korun a Povodí Moravy je uhradí z evropských dotací.

V současnosti Povodí Moravy realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy musí být v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplnil Gargulák.

Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy patří například probíhající revitalizace Bečvy u Ústí, která navázala na rozsáhlou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky, dále pak revitalizace Dlouhé řeky u Nedakonic či revitalizace Svratky u obce Herálec.

Mezi úspěšné dokončené nedávno projekty patří renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic nebo revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic.

Líbí se mi

0
Facebook
Twitter
Email

Exkluzivně pro Brňana

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT