Novou pozici ombudsmanky zřídila nemocniceKyjově na Hodonínsku. Pokud se tam tedy pacienti setkali s nevyhovujícím chováním, byli (ne)spokojeni s poskytnutou péčí a službami nebo se domnívají, že zdravotníci s nimi nekomunikují podle očekávání, mají právo podat oficiální stížnost. Stejně tak prostřednictvím ombudsmana mohou do nemocnice přicházet podněty na zlepšení.

Pacientů si váží a každý podnět prošetří

Nemocnice si podle jejího ředitele Jiřího Vyhnala váží pacientů a každý jejich podnět důkladně prošetřuje. „Rozhodli jsme se v naší nemocnici vytvořit post nemocničního ombudsmana, aby se klienti, ale i zaměstnanci, měli o koho opřít při řešení svých podnětů a připomínek,“ vysvětlil ředitel.

Ombudsmankou se stala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

A je to právě on, kdo nemocničního ombudsmana jmenuje. Povinností ochránce práv pacientů, jejich rodin či zdravotníků je mimo jiné zachovávat mlčenlivost. Ombudsmankou se podle mluvčí nemocnice Veroniky Hollerové stala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Veronika Neničková.

Bude řešit problémy pacientů, jejich rodin i zdravotníků

„Věříme, že náš zdravotnický personál přistupuje k pacientům s co největší možnou mírou empatie. Vše je ale o konkrétních lidech a může nastat situace, kdy se pacient vymezí. Nebo jsou to rodinní příslušníci, kteří se domnívají, že postupy léčby, chování zdravotníků, zacházení chtějí řešit, nebo se do komplikované situace dostane sám zdravotník,“ popsala některé situace ombudsmanka Veronika Neničková.

Ze špitálu odcházejí i spokojení lidé

Náměstkyně v této souvislosti upřesnila, že se rozhodně nejedná pouze o negativní zkušenosti nebo ohrožení pacientů. Z nemocnice odchází i spokojení pacienti, kteří mají potřebu, stejně jako jejich rodinní příslušníci, vyjádřit vděk za nemocniční péči, za vzorný přístup, empatii a podporu stran lékařů a sester, zkrátka jsou spokojeni.

Veškeré impulsy jsou pro ně důležité

„Všechny impulsy jsou pro nás důležité, může se jednat o zlepšení a nemocnice je otevřena veřejnosti, proto se nebráníme podnětům. Posouvají nás a má to pro nás obrovský význam,“ dodala nemocniční ombudsmanka. Podněty přitom mohou podávat nejen klienti, ale také zaměstnanci nemocnice.