Letošní výpravu provázejí přísná protiepidemická opaření. Přesto, že jsou všichni členové šestnáctičlenné výpravy povinně očkovaní proti covidu-19, čekala je před cestou na základnu J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse u Antarktického poloostrova vyšetření ve Fakultní nemocnici v Ostravě a po příletu do Chile pak týdenní karanténa. Celá expedice je na cestu a pobyt v Antarktidě vybavena množstvím testů, respirátorů a dezinfekce.

Cílem letošní expedice je pokračování dlouhodobého monitoringu klimatu a komplexního sledování stavu ledovců, permafrostu, odledněného území umožňujícího růst nižších rostlin, říčních a jezerních systémů a dalších geomorfologických útvarů. Zoologické výzkumy se budou týkat především ptáků, například rybáků, chaluh, buřňáků či tučňáků, a savců (tuleni, lachtani, rypouši).

„Nově zahájíme pětiletý projekt Junior Star, zaměřený na studium dlouhodobé změny trvale zmrzlé půdy v oblasti Antarktického poloostrova. Další novinkou bude posílení výzkumu vlivu stresu na fyzické zdraví pracovníků v polárních oblastech,“ uvedl vedoucí letošní expedice Filip Hrbáček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Nově tak na polární stanicí míří stresmetr od společnosti Entrant, která je spin-off společností Masarykovy univerzity, přičemž hladinu stresu vědců prozkoumá Lucie Ráčková z přírodovědecké fakulty. V Antarktidě se totiž výzkumníci setkávají s náročnějšími a odlišnými situacemi než ve svém domácím prostředí a trápí je delší odloučení od rodiny a přátel. Jde tedy o jedinečnou příležitost pro testování prototypu stresmetru, který by mohl v budoucnosti pomáhat ve zdravotnictví.

Jeho uplatnění je však mnohem širší, dokáže například pomoci ve vojenském průmyslu nebo letectví v případech, ve kterých je potřeba vybrat nejvhodnější zástupce pro danou misi.

Expedice je mezinárodní. Spolu s experty z Masarykovy univerzity, která základnu provozuje od roku 2006, se letošní expedice zúčastní také doktorand z University of Leeds, s jejichž vědci dlouhodobě spolupracuje tým Polar-Geo-Lab z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU na kvantifikaci transportu materiálu a živin v povodích antarktických toků. Dva zástupce pak vysílá Univerzita Karlova. Technickou podporu zajistí trojice techniků ze společnosti Czechoslovak Ocean Shipping.

V rámci spolupráce Českého antarktického výzkumného programu s průmyslem vědci na expedici otestují výrobky dvou dalších firem: outdoorové bundy Faramugo a systém pro zpevnění štěrkových povrchů BERA Gravel Fix, testovaný spol. Čegan s.r.o., které se ucházejí o udělení licence na používání ochranné obchodní známky Testováno v Antarktidě.

Vědci odjeli z Brna do Vídně dnes ráno. Odtud se měl tým letecky přepravit do chilského Punta Arenas, odkud po uplynutí karantény bude 28. prosince opět letecky pokračovat na ostrov krále Jiřího. Odtud se pak lodí Betanzos dopraví na ostrov Nelson a následně na základnu J. G. Mendela. Návrat zpět se očekává začátkem března.