Občané mohou jeho prostřednictvím získat finanční podporu města na úpravu veřejně přístupných vnitrobloků, například na výsadbu stromů a keřů, založení květinových záhonů nebo pořízení laviček, herních prvků a dalšího mobiliáře. Pro rok 2018 program počítá s celkovou částkou jeden milion korun, přičemž maximální výše na jednu žádost činí 100 tisíc korun. Žádat mohou vlastníci bytových domů, společenství vlastníků, družstva i spolky obyvatel vnitrobloků. Povinná výše finanční spoluúčasti je 10 % z celkového rozpočtu projektu.

„Vnitrobloky jsou důležitou součástí městské zeleně, vnášejí přírodu doprostřed města a posilují kvalitu života. Proto jsme se rozhodli podpořit Brňany v péči o vnitrobloky a organizování sousedských aktivit,“ odůvodnil vyhlášení nového programu náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Vnitrobloky umožňují obyvatelům okolních domů trávit čas venku, uprostřed zeleně. Podporují komunitní život tím, že poskytují prostor pro venkovní posezení, grily, dětská hřiště, společné houpačky, prolézačky, bazénky nebo záhonky, lákající ke společnému trávení volného času sousedy, kteří by se jinak pouze letmo potkávali na chodbách. Možnost setkávat se ve společných prostorech posiluje mezigenerační soužití, zeleň ve vnitroblocích vytváří vhodné mikroklima a zmírňuje dopady extrémních výkyvů počasí (sucho, horko, nebo naopak silné mrazy), pomáhá zlepšovat ovzduší a poskytuje útočiště živočichům, zejména ptákům a hmyzu.

V letošním roce bude možné podávat žádosti v období od 1. dubna do 29. června. Žádosti přijímá magistrátní Odbor životního prostředí (OŽP MMB). Formulář a bližší podmínky lze nalézt na webových stránkách OŽP MMB nebo si jej osobně vyzvednout přímo na pracovišti OŽP MMB, Kounicova 67.