Rektorka usiluje o zvýšení tarifních mezd akademických i neakademických pracovníků, chce posílit atraktivitu školy mezi uchazeči o studium i potenciálními zaměstnanci. Za důležitou roli univerzit pokládá výchovu ke kritickému myšlení. 

V žebříčcích Times Higher Education ani QS World University Rankings pro rok 2018 Mendelova univerzita nefiguruje v publikované první tisícovce. Nerudová chce proto měnit prostředí ve škole tak, aby vědci získali lepší podmínky pro výzkum. "Vím, jaké to je, když vědec naráží na nefungující systém a věnuje své kapacity administrativní části projektu místo výzkumu. To je neuvěřitelné plýtvání lidskými zdroji," řekla ČTK devětatřicetiletá Nerudová, která je první ženu v čele univerzity zaměřené historicky hlavně na zemědělství a lesnictví.

Nerudová by si přála, aby škola získávala více prestižních ERC grantů od Evropské výzkumné rady. Zatím jediným nositelem grantu je Vojtěch Adam, který se zaměřuje na protein metalothionein schopný vázat kovy. Rektorka plánuje zřídit radu pro mezinárodní multioborovou spolupráci, do které přizve zahraniční držitele grantu. Jejich zkušenosti a podněty mají pomoci získat podporu pro další vědce z Mendelovy univerzity.

Nerudová, která je vzděláním ekonomka, se zaměří také na vnitřní rozpočtová pravidla školy. "Dlouhé roky se rozpočtovalo z nějaké setrvačnosti, zvykového práva, systém nereflektoval změny ve vnějším prostředí," uvedla. Rozvine řízení lidských zdrojů. "Hlavním kapitálem univerzit není majetek ani budovy, jsou to prostě lidé. My musíme vytvořit atraktivní pracovní prostředí, abychom mohli přilákat mladou generaci a aby nám neodcházela střední generace," doplnila.

Slibuje také modernizaci, větší využívání elektronických systémů či mobilních aplikací – třeba pro přihlašování na zkoušky nebo do stravovacího systému. Pro prváky vznikne aplikace s mapou kampusu, která je dovede na cvičení a přednášky. "Každý dnes má chytrý telefon, ale u nás jej nemůže na nic použít," konstatovala Nerudová.

V prvních týdnech ve funkci zjišťuje, že některé věci možná nepůjdou tak snadno, jak doufala. Každá změna v akademickém prostředí vyžaduje mnoho komunikace a vyjednávání. "To prostředí je odlišné od nějaké byznysové organizace, kde se zavelí a všichni změnu začnou naplňovat," řekla.

Kromě vnitřních změn si Nerudová také přeje, aby Mendelova univerzita byla více vidět a slyšet ve veřejném prostoru. Vhodnou příležitostí se v roce 2019 stane stoleté výročí jejího založení. Studenty chce vést ke kritickému uvažování a probouzet v nich pozitivní přístup k evropanství. "Musíme začít produkovat studenty, kteří jsou schopní kritického myšlení a uvědomují si, že dnes se velmi často stávají obětí manipulace," uvedla Nerudová.

Ač se nepokládá za feministku, je si dobře vědomá toho, že je první ženou v čele Mendelovy univerzity. Věří, že inspiruje i další ženy, aby se prosadily ve spíše maskulinním prostředí. "Člověk musí jít příkladem. Nikdy jsem si nestěžovala na nějaký těžký osud žen nebo že by něco nešlo, protože se jedná o ženu," uvedla.