Soutěžní projekty i samotné uchazeče hodnotili špičkoví vědci převážně ze zahraničí, ale i České republiky. 

„Důležitým prvkem tohoto programu je možnost nabídnout lepší podmínky talentovaným doktorandům a tím je také přilákat do Brna. Díky této podpoře přichází i řada nadaných doktorandů ze zahraničí a mnoho z nich pak v Brně zůstává pracovat v návaznosti na svůj výzkum, což je dobré pro rozvoj regionu jako místa založeného na podpoře znalostní ekonomiky,“ vysvětluje dlouhodobou podporu programu ze strany města Brna ředitel JCMM Miloš Šifalda.

Po tři následující roky budou vybraní studenti pobírat finanční podporu v celkové výši 300 000 Kč.  Ocenění putuje do rukou českých i zahraničních doktorandů (Francie, Itálie, Ukrajina či Slovensko) na přírodovědných a technických oborech Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity v Brně. Soutěž probíhá v anglickém jazyce, letos se navíc žadatelé i hodnotitelé museli popasovat s komplikacemi způsobenými pandemií covid-19. Poslední kolo, probíhající tradičně před komisí složenou z vědeckých expertů, se uskutečnilo historicky poprvé online. 

„Pro město Brno je podpora talentů jednou z priorit a velice si ceníme toho, že o stipendijní program Brno Ph.D. Talent je ze strany doktorských studentů každý rok enormní zájem. To jen dokazuje vysokou úroveň místních univerzit a vědecko-výzkumných center. Vybraných 25 stipendistů se připojí k oceněným talentům z minulých let a budou se moci díky dotaci města naplno věnovat vědecké kariéře a nadále tak přispívat k prestiži Brna jako centra znalostí a inovací,“ sdělil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. 

Dotaci poskytuje statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie. Jeho realizaci zajišťuje JCMM, z. s. p. o. Vedle nadšení pro daný obor a vynikající výsledky v předchozích soutěžích hraje roli znalost anglického jazyka pro vědeckou práci.