I když se práce na modernizaci dvou úseků mezi nádražími Brno-Maloměřice a Blansko a rekonstrukce nádraží v Adamově částečně rozběhly už loni na podzim, jejich hlavní část musí stavbaři zvládnout během ročního zastavení provozu. Intenzivní stavební činnost proto probíhá po celé délce dotčené trati.

Změny na adamovském nádraží jsou už nyní podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody nepřehlédnutelné. „Jsou snesené koleje a odstraněná původní nástupiště. Začíná se budovat schodiště a rampa pro novou lávku. Ta propojí obě části Adamova a umožní bezbariérový přístup na nová nástupiště,“ upřesnil na svém twitterovém účtu Jiří Svoboda.

Nyní se pracuje na zakládání protihlukových, opěrných a zárubních stěn a na základech pro nové trakční vedení. A dělníci se už pustili také do stavby nové technologické budovy.

„Z původního nádraží zůstane zachovaná jen výpravní budova, kterou dočasně nahrazují provizorní pokladny. V interiérech se odstraňují podlahy, otloukají omítky či izolace a připravují se práce na vnějším plášti budovy a zateplení fasády,“ vypočítala mluvčí Správy železnic Nela Friebová s tím, že obyvatelům Adamova zatím slouží původní lávka přes stanici.

Stavební práce na adamovském nádraží by měly přijít na 834 milionů korun. Podstatně dražší jsou opravy úseku mezi Brnem-Maloměřicemi a Adamovem, kde náklady činí 2,4 miliardy korun a vysoutěžená cena za rekonstrukci úseku Adamov – Blansko je 2,62 miliardy korun.

Stavbaři už na celém koridoru mezi Brnem a Blanskem odstranili původní trakční vedení a zároveň betonují základy pro nové stožáry. Pracuje se také na přeložkách sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a sanaci skalních svahů.

„Prakticky z celé trati už byl odstraněný železniční svršek a stavbaři mohou pracovat na jednotlivých stavebních objektech, propustcích a demontáži stávajících mostních konstrukcí. Pokračují rovněž práce na sanaci tunelů. Například v Blanenském tunelu číslo 8/2 se nyní buduje nové ostění,“ uvedla Friebová.

Na zastávkách v Adamově, Bílovicích nad Svitavou i Babicích nad Svitavou byla odstraněna dosavadní nástupiště, která nahradí bezbariérová nástupiště se standardizovanou výškou. V Bílovicích už také v těchto dnech začne budování podchodu pro snazší přístup k vlakům ve směru na Brno.

 „Rozsah prací je skutečně obrovský, díky úplnému zastavení provozu se ale dají udělat v poměrně krátkém čase. Při částečném zachování dopravy by výrazná omezení pro cestující trvala mnohonásobně déle,“ dodal Jiří Svoboda.

Vlaky se na koleje mezi Brno a Blansko vrátí v polovině prosince. S celkovým dokončením rekonstrukce trati a souvisejících prací se počítá v první půlce příštího roku. Do podzimu pak bude kompletně v novém kabátě i nádraží v Adamově.