Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG společně s platformou Moudrá Síť propojí seniory s digitálními asistenty. V projektu nazvaném Síť digitálních asistentů, který si dává za úkol pomoct seniorům s používáním chytrých zařízení, proběhne v dubnu a květnu série vzdělávacích akcí na téma používání moderních technologií a bezpečnosti na internetu. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala Eva Nečasová z agentury JINAG.

Služba je pro seniory zdarma

První setkání proběhla koncem minulého týdne v brněnských Žabovřeskách a na Lesné. Poradenství budou moct senioři využít také 23. dubna v rámci Dne zdraví ve Slavkově u Brna. Správně a bezpečně ovládat moderní technologie pomohou studenti seniorům 24. dubna v Moravském Krumlově na Znojemsku a 25. dubna proběhne v Brně přednáška o bezpečnosti na internetu. Senioři mohou také využít pomoci při osobní návštěvě digitálního asistenta, nebo prostřednictvím vzdálené IT pomoci. Služba je pro osoby starší 60 let zcela zdarma.

Usnadní to komunikaci s blízkými

„Pro seniory je stále důležitější umět se orientovat v digitálním světě. Proto jsme spojili síly s Moudrou Sítí a prostřednictvím sítě digitálních asistentů podporujeme starší lidi ve využívání moderních technologií. Může jim to usnadnit komunikaci s blízkými, přístup k informacím a službám nebo i práci,” uvedla Eva Nečasová.

Podporují inovace a rozvoj měst a obcí

Cílem Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG je podporovat inovace a rozvoj měst a obcí na jižní Moravě. Zaměřuje se na poskytování know-how, metodickou podporu a konzultace veřejným institucím a organizacím, aby mohly efektivněji řešit výzvy a inovovat své služby a procesy. Doménami jsou participace a podpora občanské společnosti, zdravotnictví, energetika a ochrana klimatu, digitalizace a sociální služby. V rámci projektu propojuje JINAG platformu Moudrá Síť s krajskými subjekty jako jsou školy, obce, místní akční skupiny, senior pointy nebo sociální služby.

Pomáhají jim dobrovolníci

Moudrá Síť se zaměřuje na pomoc seniorům v používání digitálních zařízení a služeb digitálních asistentů. To jsou dobrovolníci z řad studentů středních a vyšších odborných škol, gymnázií, vysokých škol a univerzit. Digitálním asistentem se však může stát kdokoli, třeba i samotný senior. Pomoc spočívá například s výběrem, instalací nebo nastavením zařízení a řešením technických problémů, se kterými si senior neví rady. Senioři tak mají možnost zapojit se do digitálního světa a digitální asistenti si zde rozvíjí nejen technické, ale i komunikační dovednosti, emoční inteligenci a trpělivý přístup ke starším lidem.

Dochází k mezigeneračnímu propojení

„Zpětné vazby od seniorů potvrzují, že díky Moudré Síti se cítí sebevědoměji při používání moderních technologií. Jsou velice vděční za péči a podporu, kterou jim digitální asistenti věnují. Máme i zpětné vazby od digitálních asistentů, kteří získávají dobrý pocit z toho, že to, co umí a jde jim úplně přirozeně, někomu tak moc pomáhá. Při setkáních dochází k jedinečnému mezigeneračnímu propojení, mění se náhled na starší a mladší generaci v pozitivním směru,“ sdělila Mirka Hubálková z Moudré Sítě.

Na webu najdou i mapu digitálních asistentů

Zájemci mohou využít i mapu digitálních asistentů, která je zveřejněna na stránkách Moudré Sítě. Jsou zde také knihovny, které slouží jako místo pro setkávání a další spolupracující organizace a školy. Garantem projektu je spolek Moudrá Sovička, za finanční podpory Google.org a Nadace Vodafone.