Pacienti s neurologickými problémy či Alzheimerovou nemocí by mohli získat speciální náramky, které slouží k podpoře léčby a usnadňují nemocným život. Nadační fond NEUROSMART požádal o dotaci na přípravnou fázi pilotního projektu dohledového a asistenčního senzoru – speciálního elektronického pásku, který připomíná běžné náramkové hodinky. V této fázi budou odzkoušeny funkce náramků u pacientů s epilepsií a Alzheimerovou nemocí. Celková částka za prepilotní fázi je 2 695 000 korun.

„U epileptiků senzor upozorní na probíhající záchvat. Vyšle signál rodinnému příslušníkovi pacienta, který, pokud se nachází v blízkosti, může nemocného zkontrolovat, odstranit rizikové předměty z okolí, aplikovat záchrannou medikaci nebo pacienta v případě poranění základně ošetřit. Náramek rovněž aktivuje složky záchranného systému. Bude obsahovat i základní klinická data pacientů, tj. onemocnění, s kterými se člověk léčí, a užívanou medikaci,“ přiblížil fungování první náměstek primátorky Petr Hladík.

V případě Alzheimerovy nemoci zařízení napomůže optimalizovat péči již od časné fáze nemoci, protože umožňuje vydávat pokyny k užití léků, připomenout objednanou návštěvu lékaře apod. Ve střední a těžké fázi nemoci se uplatní monitoring polohy nemocného a sledování fyziologických parametrů, jako je dýchání, puls, krevní tlak, teplota, a časné rozpoznání vznikající komplikace včetně nežádoucích událostí (pádů apod.). Náramek rovněž obsahuje GPS a umožňuje určit aktuální polohu nemocného, pokud by opustil domov a zabloudil. Díky senzoru by se mohl snížit počet nežádoucích událostí, neočekávaného čerpání služeb zdravotnické záchranné služby a hospitalizací.

Po vyhodnocení přípravné fáze přibudou další tři onemocnění – anafylaxe, Parkinsonova nemoc a schizofrenie – a budou následně ověřeny ve tříletém pilotním provozu tak, aby na konci období bylo definitivně potvrzeno, že jsou náramky pro podporu léčby a usnadnění života pacientů vhodné a smysluplné. Nad získanými daty, poznatky a zkušenostmi bude vyvoláno jednání se zdravotními pojišťovnami s cílem zahrnutí do úhradové vyhlášky a přijetí tohoto moderního konceptu jako standardního postupu při léčbě pacientů.

„Brno chce testovat a uplatňovat v praxi různá smart řešení, která lidem zjednoduší život. V této souvislosti se nejčastěji mluví o energetice, nakládání s vodou či odpady, o dopravě. Proč by se ale nemohly smart technologie stejně dobře uplatnit třeba ve zdravotnictví? Náramek, který nemocným pomůže prožít i přes obtíže kvalitní život, není sci-fi, ale reálný projekt, který Brno velice reálně podporuje,“ uvedl Petr Hladík.

Místo realizace projektu: Uživatelé projektu budou na celém území Jihomoravského kraje v komunitních centrech pro každé jednotlivé onemocnění a na univerzitních klinikách v Brně.

Spolupráce s výzkumnými organizacemi: Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU, Česká psychiatrická společnost JEP, Česká neurologická společnost JEP, CEITEC.