Na Lesnou by měl v budoucnu jezdit trolejbus. Ukázala to prověřovací studie, jak bude vypadat dopravní obslužnost městské hromadné dopravy na sídlišti Lesná na Brně-severu. Studii pro město zpracovávala společnost Mott MacDonald CZ. Brněnští radní se seznámili s jejími výsledky a souhlasili s návrhem číslo 6, který vyzněl jako nejvýhodnější pro rozvoj i udržitelnost této části města. Magistrát o tom informoval na svém webu.

Studie ukázala hned šest variant

„Studie nám ukázala hned šest variant a jejich kombinací řešení veřejné dopravy na Lesné. Všechny možnosti také prošly porovnáním pomocí CBA analýzy, což je metodika pro nejmíň rozporuplné hodnocení projektů ve veřejné sféře,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS).

Analýza důkladně mapuje veškeré okolnosti projektu

Analýza podle něj vypočítává veškeré pozitivní i negativní efekty, plynoucích z projektu a zdroje vynaložené na jejich dosažení, převod těchto nákladů a přínos na peněžní jednotky a jejich časové agregaci.

Nejvýhodnější je vybudování trolejbusové trati

„Z porovnání vyplynulo, že aktuálně nejvýhodnější a do budoucna nejvariabilnější je šestá varianta. Ta spočívá ve vybudování trolejbusové trati jak po Seifertově, tak po Okružní ulici na Lesné. Obsluha Soběšic by byla řešena bateriovými IMC vozidly. Zároveň budeme při budování trakčních stožárů myslet na územní rezervu, která by případně umožnila v budoucnu změnu na tramvajovou dopravu,“ upřesnil radní.

Součástí projektu bude i měnírna, uvedla primátorka

Aktuálně probíhá kompletní rekonstrukce mostu přes železniční trať na Merhautově a nový most bude dostatečně kapacitní pro trolejbusovou a později i pro tramvajovou dopravu. „Po opravách mostu budeme pokračovat v zavedení trolejbusů na Lesnou. Součástí stavby bude i měnírna, která by byla důležitá i pro případné budoucí úpravy pro vedení tramvajové trati. Tímto krokem bude celá tato oblast obsluhována čistě v elektrické trakci, se kterou má brněnský dopravní podnik velké zkušenosti,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Nasadili by tam nové trolejbusy Mario

O možnosti, že by na Lesnou jezdily v budoucnu trolejbusy, mluvil nedávno i generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek. Městský dopravce totiž počítá s tím, že by na linku na sídliště na Brně-severu nasadil nové trolejbusy Mario, které si sám montuje z dodaných komponentů. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval minulý týden.

Bezemisní vozidla by mohla jezdit na Lesné a Černovických terasách

„S vedením města prověřujeme možnost rozšíření provozu trolejbusů, ať už výstavbou nových trolejbusových tratí nebo provozem parciálních trolejbusů. Jedná se například o provoz trolejbusů v oblasti Lesné, Černovické terasy nebo pilotní projekt provozu parciálních trolejbusů z Králova Pole do Soběšic,“ dodal Havránek. Podíl zcela čistých bezemisních vozidel na vozovém parku dopravního podniku je v současné době více než 60 procent.