Kromě dosud nevystavovaného díla slavného malíře si tam návštěvníci mohou až do 29. září prohlédnout i jiné unikáty, jako například obraz Nejsvětější Trojice se třemi tvářemi z počátku 17. století.

"Obraz Trůn milosti namaloval Mucha v roce 1880, kdy mu bylo pouhých 20 let a bylo to v době, kdy ho pro nedostatek talentu nepřijali na pražskou Akademii výtvarných umění," řekl ředitel Diecézního muzea Martin Motyčka.

Dílo pravděpodobně namaloval Mucha pro farnost v Ivančicích, odkud pocházel. Na obraze je patrný jeho rukopis a inspirace divadelním prostředím, protože kolem roku 1880 maloval kulisy a opony pro vídeňské divadlo Ringtheater.

Dalším lákadlem výstavy Diecézního muzea je vyobrazení Boha jako postavy se třemi tvářemi. "Toto zobrazení bylo dlouhou dobu zakázané, protože v počátku 17. století se začala zobrazovat postava ďábla, proto se takovýchto obrazů moc nedochovalo," řekl Motyčka.

Výstava kromě Muchova obrazu ukáže i další díla věnovaná vyobrazení nesvětější Trojice, sochy nebo liturgické předměty. Diecézní muzeum zahájí dnešní vernisáží ještě jednu výstavu, a to Ryté umění ex libris – Drobná grafika ze sbírek kanovníka Vojtěcha Samce a děkana Josefa Šindara, kterou si budou moci návštěvníci prohlédnout v Propité věži katedrály.