Problémy s účastí na prevenci rakoviny děložního čípku má většina evropských zemí. Týká se to zejména žen s nižším vzděláním, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že se preventivního screeningu nezúčastní. Prokázala to studie vědkyň Národního institutu SYRI v Brně, kterou publikoval časopis Public Health. Preventivními prohlídkami lze přitom úmrtnost na toto závažné onemocnění snížit o desítky procent.

Mnoho žen se vyšetření vyhýbá

Prevence a včasná detekce nemocí jsou stále významnějším nástrojem pro posílení populačního zdraví. Jednou z cenných intervencí pro zmírnění výskytu a úmrtnosti spojené s rakovinou děložního čípku u žen je screening. „Navzdory dostupnosti vysoce účinných screeningových programů se mnoho žen prevenci stále vyhýbá,“ uvedla Anna Altová z Národního institutu SYRI a Univerzity Karlovy.

Osvěta zabírá zejména u vzdělanějších žen

Jednotlivé země na tento fakt reagují cílenou osvětou, ta ale pomáhá spíše mezi ženami se středním a vyšším vzděláním. „Zejména u žen s nižším vzděláním vidíme stále velký problém, a to prakticky ve všech z 24 zkoumaných zemích, Česko nevyjímaje. Jedním z důvodů, jak si tyto rozdíly v přístupu můžeme vysvětlit, je například nižší zdravotní gramotnost a menší sociální podpora. Roli hraje také nízká míra přesvědčení o riziku rakoviny,“ poznamenala vědkyně.

Mají několik fíglů na zvýšení účasti na screeningu

Podle vědkyně existuje potenciálně několik způsobů, jak zvýšit účast na screeningu. Příkladem je zvaní na předem stanovený čas či otevřené sloty pro screening, nabídka dnů volna pro preventivní prohlídky, zvyšování povědomí o zdraví a obecně zdravotní osvěta. „Systémy zdravotní péče by měly při navrhování preventivních programů zohledňovat sociální a kulturní kontext zranitelných skupin, to je zřejmé,“ řekla Altová.

Karcinom děložního hrdla je jedním z nejčastějších typů zhoubných nádorů u žen

V tuzemsku lékaři ročně diagnostikují přibližně 800 případů a kolem 300 žen na toto onemocnění každý rok zemře. Pravidelné prohlídky jsou přitom to nejsnadnější, co mohou ženy pro své zdraví udělat. Zahraniční studie ze severských zemí, kde je screening běžnou praxí, odhadují pokles úmrtnosti na toto onemocnění v desítkách procent. V zemích jako je Švédsko, Island nebo Dánsko screening probíhá už více než půlstoletí. „To se podepisuje na vyšším procentuálním pokrytí ženské populace. Dalším faktorem by mohla být i vyšší důvěra ve státem organizované služby, než je tomu například u nás,“ dodala vědkyně.

Vyšetření se neúčastní více než třetina žen z ČR

Podle dřívějších výzkumů SYRI se pravidelných preventivních vyšetření na karcinom děložního hrdla neúčastní více než třetina českých žen. Tento fakt platí i přesto, že je v rámci českého zdravotnictví toto vyšetření snadno dostupné. Jako nejčastější důvody uvádí strach z diagnózy případně samotného vyšetření nebo fakt, že nepociťují žádné příznaky. O screening nemají zájem v ČR, stejně jako jinde v Evropě, především ženy s nižším vzděláním. Na vyšetření chodí méně často svobodné či starší ženy.