Na dočasně uzavřené trasy v Josefovském údolí v Moravském krasu se vrací turisté. Jde o trasy vedoucí k Býčí skále i k jeskyni Výpustek. Stejně tak se návštěvníci vrátí i na Pěšinu Karla Morávka u Soběšic. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Pospíchalová.

 Na obou lokalitách bylo nutné některé stromy odstranit kvůli jejich špatnému stavu, který způsobilo extrémní sucho v posledních letech. Navíc místo jedné z donedávna uzavřených tras v Moravském krasu navrhují lesníci trasu novou.

„Úsek modré trasy od Sedmi dubů po Jelenec se po domluvě Klubem českých turistů zruší z důvodu vysokého nebezpečí plošného rozpadu lesa zejména v té části trasy, která prochází národní přírodní rezervací Býčí skála. Namísto toho navrhujeme novou trasu – propojku od Sedmi dubů do Josefovského údolí, což může být pro turisty velmi atraktivní,“ uvedl za ŠLP Masarykův les Křtiny Lumír Dobrovolný.

U Soběšic kácení nebezpečných stromů probíhalo až do konce března.

Pěšina Karla Morávka je tedy zpřístupněná od prvního dubna. „Stezka je v celé délce sedmi kilometrů prořezaná a zbavená nebezpečných stromů, z části je i nově prokopaná. V okolních lesích bude probíhat těžba podle hospodářského plánu, stezka už ale nebude těžbou dotčena, kromě možné nahodilé těžby v budoucnu,“ doplnil  polesný Ivo Březina.

V Josefovském údolí kácení skončilo koncem ledna

Po ukončení těžby na místě probíhalo vyhodnocování bezpečnosti pokácených stromů a čištění trasy od těžebních zbytků. Těžba probíhala okolo turistických tras na ploše přibližně 310 hektarů. „V Josefovském údolí jsme pokáceli celkem 231 stromů, které byly ponechány v rezervaci k rozkladu. Náklady na rizikové kácení specializovanou firmou činily 330 tisíc korun, což vychází přibližně čtyřikrát dráž oproti běžnému kácení,“ popsal Dobrovolný.

Odumírání stromů způsobila extrémní sucha v období mezi roky 2015 a 2019

Sucho stromy oslabuje, jsou pak náchylnější k napadení škůdci. Postiženy byly hlavně starší buky a jasany, které ale na daném území převažují. „V současné době žádná další omezení neplánujeme, ale vzhledem ke klimatické změně a pokračujícímu prosychání stromů další omezení jistě nastanou,“ doplnil Dobrovolný.

I tak si ale musí návštěvníci uvědomit, že do lesů vstupují na vlastní nebezpečí

Zvláště lesníci nedoporučují chodit do lesů při špatných povětrnostních podmínkách. A v případě údolní modré trasy Adamov – Býčí skála, která prochází rezervací, kde se z důvodů ochrany přírody stromy cíleně ponechávají na dožití k rozpadu, bude riziko pádu stromů či větví i nadále zvýšené.