V průběhu letních prázdnin výrazně pokročily stavební práce na výstavbě nového traktu ZŠ Sirotkova za přibližně 43 milionů korun. Jedna z největších základních škol v Brně o kapacitě 780 žáků, má za sebou prázdniny vyplněné stavebním ruchem. Díky němuž vzniká nový školní trakt, v kterém budou umístěny moderní odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, robotiky a přírodopisu, kabinety i skladovací prostory a rovněž nová kotelna školy. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval starosta MČ Brno-Žabovřesky Filip Leder (KDU-ČSL).

„Během léta jsme ukončili bourací práce. Odstranili nefunkční kotelnu i původní technický objekt z uliční fronty ulice Šeránkova, položili základovou desku pro výstavbu nové kotelny a nového školního traktu,“ uvedl Leder.

První etapa trvala 15 měsíců, díky rychlosti prací není ohrožena topná sezóna školy, ani běžný režim školy

„Stavební práce budou pokračovat celý školní rok včetně následujících letních prázdnin. „Ve školním roce 2024/2025 už budou žáci využívat nový trakt budovy s učebnami fyziky, chemie, přírodopisu či v Brně svým rozsahem vybavení unikátní odbornou učebnou robotiky“, doplnil Leder.

Absence odborných učeben s vlastním zázemím, nedostatek kabinetů či skladovacích prostor znesnadňovala pedagogům přípravu experimentálních částí hodin

„Škola získá nové moderně vybavené prostory pro výuku fyziky, chemie, robotiky a přírodopisu.  Přidanou hodnotou je, že učebny budou v rámci výstavby vybaveny novými didaktickými pomůckami. V učebnách bude také instalována technologie pro on-line přenos hodin do domácností žáků,“ doplnil ředitel školy Dan Jedlička.