Místa častých vážných dopravních nehod dokáže najít nový software vyvinutý vědci z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Usnadní tak práci především policistům, kteří budou moci problematické úseky snáze identifikovat a přesněji zacílit potřebná opatření. O nové aplikaci informovala v tiskové zprávě Kateřina Eliášová ze zmíněné fakulty.

Software vytipuje riziková místa

I když počet smrtelných dopravních nehod trvale klesá, stále na českých silnicích každý rok umírá kolem pěti set lidí a mnoho dalších utrpí různě závažná zranění. Michal Kvasnička a Štěpán Mikula z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně proto spolu s Josefem Montagem a Peterem Bolchou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vytvořili unikátní softwarové řešení, které na základě analýzy dat o dopravních nehodách pro policii vytipovává potenciálně nebezpečná místa v silniční síti. Nová aplikace zlepší možnosti využití statistických dat, které má dopravní policie k dispozici.

Pomáhají policistům využít data

„Na silnicích dochází k příliš mnoha nehodám na to, aby je bylo možné analyzovat pouhým okem, a tento problém pomáháme službě dopravní policie řešit. Naše aplikace vyhledává shluky závažných nehod, které signalizují možné nebezpečné místo. Pomáháme tedy policistům využít data, která získává při standardním šetření dopravních nehod,“ upřesnil hlavní autor aplikace Michal Kvasnička z ekonomicko-správní fakulty.

Aplikace je užitečný pomocník

Upozornil však, že aplikace nenahradí expertní znalosti policistů. „Představte si, že aplikace najde shluk vážných dopravních nehod na určitém místě. Policejní analytik si dokáže vyhledat, že se nehody staly kvůli rekonstrukci silnice, o které ví, že je již ukončená. V takovém případě může tyto nehody ignorovat. Pokud ale najde rizikový shluk nehod, který nemá takovou jasnou a ukončenou příčinu, pak může jednotlivé nehody zanalyzovat a příčinu odhalit. Následně může navrhnout opatření ke snížení rizika na daném místě. Naše aplikace tedy může být užitečným pomocníkem, ale role expertních znalostí policejních analytiků je stále nezastupitelná,“ uvedl Kvasnička.

Nový software je jedinečný

V porovnání s předchozími řešeními je nový software ve třech směrech jedinečný. „Jednak analyzuje úplně celou silniční síť v České republice a dokáže tedy identifikovat potenciálně nebezpečná místa nejen na nepřerušených úsecích silnic, ale i na křižovatkách. Druhou výhodou je, že aplikace umožňuje rozlišení dopravních nehod podle jejich závažnosti. Bez toho by se jako velmi nebezpečná jevila například parkoviště, kde však typicky dochází pouze k mnohem méně závažným nehodám. A za třetí systém v porovnání s jinými programy nehledá místa, kde jsou nehody nečekané, ale kde jsou pravděpodobné,“ vysvětlil expert.

Využívají vědecké poznatky z oblasti statistické identifikace

„Náš software je unikátní tím, že využívá nové vědecké poznatky z oblasti statistické identifikace, díky kterým dokáže najít místa se zvýšeným množstvím dopravních nehod. Současně pracuje s reálnými daty z celé dopravní sítě České republiky, která má Policie ČR k dispozici. Věříme, že náš software, který je nyní ve verzi pro veřejnost dostupný komukoli k dalšímu využití, umožní vývoj podobných nástrojů i v jiných zemích a datových oblastech,“ dodal Josef Montag z Univerzity Karlovy.

Aplikace jako zdroj varování

Aplikace funguje především jako zdroj varování. Policie tato varování spojí s vlastní expertní znalostí určité lokality, údaji o objemu dopravních proudů, probíhajících silničních úpravách a podobně. Propojení informačních zdrojů tak podle Eliášové umožní policistům zavádět rychlá a efektní opatření na nejnebezpečnějších místech českých silnic.