Stavbaři revitalizují Moravák v poměrně svižném tempu, které může sledovat každý, kdo denně chodí kolem staveniště obehnaného drátěným plotem. „V současné době se již dělají parkové cesty a zpevněné plochy včetně obrubníků, dokončena je i stavba nové strojovny fontány. V místech, kde to postup prací umožnil, už také byla provedena dosadba stromů,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN starosta Brna-středu Vojtěch Mencl (ODS).

Podle něj už stavbaři také sanovali sklepení bývalého Německého domu a dokončuje se vnější železobetonová deska na stropech sklepení, která prostory staticky zajistí. „Probíhá také betonáž podlahy pro umístění vstupního schodiště,“ sdělil Mencl.

„Rekonstrukce parku probíhá zcela podle stanoveného harmonogramu, v nejbližších dnech bude provedena pokládka cortenových obrubníků na okružní komunikaci, bude se vytvářet železobetonová deska budoucí fontány, na niž naváže provádění izolací a zdění. Další výsadby zeleně jsou plánovány na červen,“ vypočítal další postup prací starosta.

Nová podoba parku se podle něj už nyní částečně rýsuje, výraznější kontury pak dostane přibližně do měsíce.

Rekonstrukce parku na Moraváku odstartovala začátkem března. Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) získal park současnou podobu v 70. letech 20. století a podle toho také místy nyní vypadá. „Stav zeleně, parkových cest, ale i ostatních částí včetně fontány byl již nevyhovující, zvláště s ohledem na to, že se v posledních letech výrazně zvýšila intenzita jeho využívání v podobě konání různých kulturních akcí nebo adventních trhů,“ uvedla Vaňková.

Nová podoba parku vychází z výsledků veřejné architektonicko-urbanistické soutěže, v níž v roce 2016 uspěl návrh od CONSEQUENCE FORMA architects. Smlouva s vítězem soutěže byla uzavřena v březnu 2019 a projekční práce trvaly do loňského léta.

Revitalizace parku, která by měla být hotová v listopadu, by měla přijít na 131 milionů korun, přičemž město investuje 95,5 milionu a Brno-střed 35,5 milionu korun.

„Novou dominantou parku se stane centrální multifunkční plocha s fontánou a vodními prvky, která bude sloužit kromě rekreačního i ke kulturnímu vyžití, například pro pořádání divadelních představení, komornějších koncertů a výstav. Hlavní páteřní cesta propojí centrum města s okolím ulice Lidické a doplní ji okružní pěšina s lavičkami,“ upřesnil Mencl.

V severní části parku přiléhající k Moravskému náměstí pak bude umístěna menší kavárna s toaletami pro veřejnost. „V prostoru celého parku budou rozmístěny desítky herních prvků pro děti, například originální průlezky, hmatové a zvukové hry a další.“ doplnil starosta.