„Nelíbí se nám, že koloběžky se objevují v podstatě kdekoli, na stanovištích jsou poházené a nejednou blokují průchod na chodnících,“ upozornil na sociální síti starosta Brna-severu Martin Maleček (hnutí SOL) s tím, že starostové o tom jednali s představiteli města a provozovateli sdílených koloběžek a kol.

Podle právního názoru zadaného městem Brnem platná legislativa neumožňuje zákaz či omezení této služby. Starostové podle Malečka namítali, že v rámci odkládacích míst by mohlo jít o zábor veřejného prostranství a mohla by to i podle právníků řešit vyhláška o místních poplatcích nebo tržní řád.

„V současné době tak mohou provozovatelé využívat stojanová zařízení na kola, která město Brno v nedávné době vybudovalo nebo dřívější stojany, které jsou součástí mobiliáře. Odbor dopravy Magistrátu města Brna vede oficiální databázi těchto odkládacích míst,“ uvedl Maleček v příspěvku na facebooku.

Starostové požadovali, aby provozovatelé zajistili, že koloběžky a kola budou odkládány jen na místa k tomu určená a tak, aby nebránily průchodu po chodnících. Provozovatelé zase naopak tvrdili, že umístění koloběžek kontrolují a pokud jsou na špatném místě, tak je uklízejí.

Někteří Brňané přitom upozorňují i na chování uživatelů koloběžek. „Blbě zaparkované nebo pohozené koloběžky se dají nakonec většinou i jakž takž obejít a moc nebezpečné nebývají, ale samy tam nepřijely. Problém je samozřejmě s jejich uživateli, kteří si to často bezohledně fičí po chodnících,“ napsal v komentáři na sociální síti jeden z diskutujících.

Starostové po jednání vyčkají, zda se přístup provozovatelů koloběžek zlepší a zda se bude magistrát snažit přinutit provozovatele, aby se koloběžky odkládaly na vyhrazená místa. Pokud by problémy přetrvávaly, budou opět žádat o jejich řešení.

Klíčoví poskytovatelé služby sdílených koloběžek se přitom už začátkem letošního roku dohodli s městem na pravidlech, která by měla zvýšit bezpečnost jejich provozu. Cílem dohody bylo zvýšení bezpečnosti provozu nového dopravního prostředku sdílené mobility a zamezit chaotickému odkládání koloběžek ve veřejném prostoru. Nová pravidla měla platit od dubna.

„Díky systému kontroly by nemělo docházet k tomu, že se chodci budou muset vyhýbat nevhodně odloženým koloběžkám například uprostřed chodníku. Bezpečnost nejen cyklistů, jezdců na koloběžkách a motoristů, ale také pěších je pro nás velmi důležitá,“ uvedl v březnu na webu města brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS).