Osudy lidí popravených po únoru 1948 v brněnské Káznici popisuje nová kniha Luďka Navary a Miroslava Kasáčka nazvaná Gottwaldovy oprátky. Autoři ji dnes slavnostně představí v sále kavárny Trojka brněnského Domu pánů z Kunštátu. Knihu vydalo brněnské nakladatelství Host. Pro Navaru i Kasáčka jde o další z knižních či výstavních počinů věnovaných dějinám 20. století, hlavně zločinům komunismu.

V brněnské věznici na Cejlu se po únorovém převratu v roce 1948 popravovalo něco přes čtyři roky. Autoři knihy vybrali příběhy deseti lidí. Patří mezi ně Petr Křivka, účastník zahraničního odboje za první i druhé světové války, bývalý partyzán Jaromír Vrba nebo významný valašský podnikatel Jan Křižan. Posledním z popravených byl Leopold Doležal, který se zapojil nejdříve do protinacistického, později do protikomunistického odboje.

„Na první pohled těch deset nespojuje vůbec nic. Jeden je podnikatel, další sedlák, jiný silně věřící. A také voják, úředník, bývalý partyzán, policista a komunista. Všichni se ovšem pokusili vzdorovat krutému režimu. Někdy se zbraní v ruce, jindy bez ní, někdy naivně, až pošetile… Ale vždy s odhodláním,“ napsali autoři v knize.

Publikace Gottwaldovy oprátky je koláží archivních dokumentů, vzpomínek či fotografií

Autoři ji považují za splátku dluhu vůči popraveným i mnoha dalším nespravedlivě odsouzeným lidem. „Tato kniha vzbuzuje naději, že hrdinové neupadnou v zapomnění a ti, kteří spáchali těžké zločiny, neuniknou alespoň morálnímu odsouzení. A to opravdu není málo,“ uvedl v předmluvě Jan Kalous z Muzea paměti XX. století.