„Dostupnost bydlení v Brně je palčivým tématem pro lidi všech generací. Kromě toho, že město staví a rekonstruuje nové byty, musíme zlepšit i informovanost občanů o nabídce a možnostech obecního bydlení. Chceme, aby všechny podstatné informace byly přístupny jednoduše a srozumitelně na jednom místě. Nový informační web a brožura tak doplní vloni otevřené kontaktní místo pro bydlení,“ vysvětlil náměstek pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva (ČSSD).

Komunikaci bytové problematiky město staví na třech pilířích. Ode dneška mají lidé k dispozici brožuru Obecní bydlení v Brně přehledně, která bude k rozebrání v budovách MMB i úřadů městských částí, o dalších místech, kde by se k ní potenciální zájemci mohli dostat, se ještě jedná. Mimo to se spustil web bydleni.brno.cz , na kterém budou průběžně aktualizovány informace o všech typech městského bydlení a také o probíhajících i dokončených rekonstrukcích a výstavbě.

Na webu spolupracoval s bytovým odborem také Odbor městské informatiky. „Pro web jsme dodali hned několik map, které jsou postaveny na datech z jednotlivých městských částí a Bytového odboru MMB. Nachází se zde informační nástěnka, jež shrnuje informace pro lidi, kteří plánují žádat o běžný obecní byt. Pomocí tohoto ‚dashboardu‘ je možné zjistit, kde bylo největší procento úspěšných žadatelů, kolik bylo v posledních 3 letech zájemců, kolik bytů a jaké nájemné se kde platí. Informace je možné filtrovat a zaměřit se tak na městskou část, která občana zajímá. Web obsahuje i mapku oblastí s jednotlivými druhy bytů. I ty lze filtrovat a při kliknutí na určitý bod zjistit počet bytů v dané oblasti. Na úvodní straně je také možné při kliknutí na vybranou městskou část zjistit počet všech druhů bytů, které se tam nachází,“ doplnil uvolněný zastupitel pro oblast IT Ondřej Kotas (Piráti). 

Už loni v červnu se otevřelo Kontaktní místo pro bydlení, které od té doby navštívilo 2500 lidí. Zhruba polovina lidí sem míří s potřebou získat finančně dostupné bydlení, které představují obecní byty; chtějí se zorientovat v pravidlech, která má každá městská část stanovena samostatně. Druhá polovina příchozích se zajímá o sociální byty s komplexní sociální podporou (jde o byty, kam pravidelně dochází sociální pracovník).

Kontaktní místo pro bydlení funguje na Malinovského náměstí 3 (přízemí vlevo) a je otevřeno v úředních hodinách Magistrátu města Brna.