Obce, školy, spolky či sdružení mohou letos opět získat grant až 30.000 Kč na výsadbu stromů či keřů. Žádat o něj mohou u ekologické Nadace Partnerství do konce května.

Nadace mezi nejúspěšnější žadatele rozdělí částky od 10.000 do 30.000 korun. Podmínkou však je, že stromy a keře vysadí dobrovolníci z řad místních obyvatel, kteří se zavážou pečovat o ně následujících pět let. Zároveň musí jít o druhy stromů na našem území původní, jako jsou lípy, duby, jeřáby, javory či staré ovocné odrůdy, které přispějí k zachování přírodní rozmanitosti.

"Letošní výzvou chceme upozornit i na vzrůstající potřebu výsadby stromů, které jsou klíčovým prvkem ke zvyšování odolnosti měst i krajiny vůči klimatickým změnám a podporují zadržování cenné vody v půdě," uvedla koordinátorka adaptačních programů Nadace Partnerství Zuzana Šeptunová.

Grant lze využít ke koupi a dopravě sazenic stromů a keřů, kůlů, ochranného pletiva nebo na propagaci projektu.

Loni nadace prostřednictvím grantových příspěvků rozdala bezmála 3,5 milionu korun. "Hned 2,4 milionu z toho směřovalo na výsadbu stromů a péči o ně. Výsadeb se vloni účastnilo 37.980 lidí a společně se jim podařilo vysadit 1886 stromů a keřů na 315 místech," uvedl manažer grantů Radim Cenek.