V platnosti zůstává už dřívější omezení. Pro individuální automobilovou dopravu je obousměrně neprůjezdná Dukelská třída od křižovatky s Provazníkovou po křížení s Hálkovou.

V ulici Dolnopolní platí zákaz zastavení a zejména v oblasti kolem mostu je provoz zúžen do jednoho pruhu.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr od Husovic je vedena z Dukelské třídy ulicí Dačického, Husovickou, Svitavskou, Vranovskou, Jugoslávskou, Merhautovou a Provazníkovou na VMO Tomkovo nám.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr z Králova Pole vede ulicemi Porgesova, Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického na Dukelskou třídu.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr od Židenic je vedena z Provazníkovy do Husovického tunelu, dále ulicemi Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického na Dukelskou třídu.

Jednosměrná objízdná trasa pro směr z Maloměřic vede Provazníkovou do Husovického tunelu, dále ulicemi Merhautova, Jugoslávská, Vranovská, Svitavská, Husovická a Dačického, na Dukelskou třídu.

Omezení se mírně dotýkají i městské hromadné dopravy. Nebudou provozovány doplňkové spoje trolejbusových linek 25 a 26 na odbočné větvi základních tras v úseku Tomkovo náměstí – Vozovna Husovice (ve směru od centra a do centra). Dále je přechodně přesunuta zastávka Tomkovo náměstí pro tramvajovou linku 4 a noční autobusovou linku N94 ve směru do centra přibližně o 70 metrů vpřed do ulice Dukelské před křižovatku s ulicí Hálkovou.

Od pondělí 9. srpna 2021 do ukončení prací (předpoklad do soboty 11. prosince 2021) bude vyloučen provoz tramvají a omezen provoz autobusů na Tomkově náměstí. Linka 4 bude v provozu pouze v úseku Náměstí Míru – Vozovna Husovice. Zastávka Vozovna Husovice pro výstup bude zřízena v ulici Husovické, pro nástup v ulici Svitavské. Přestup mezi tramvajemi a autobusy náhradní dopravy bude v obou směrech možný v zastávce Mostecká.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x4 v trase Mostecká – Tomkovo náměstí – Maloměřický most – Babická. Na této trase obslouží všechny tramvajové zastávky, a to v jejich standardních polohách. Více informací k provozu městské hromadné dopravy najdete na webu Dopravního podniku města Brna.