Experti si z hlediska počtu automobilů a na ně navázaných parkovacích stání vytyčili ambiciózní cíl. „V lokalitě se počítá s 80 až 120 byty, přičemž v ideálním případě by mělo připadat jedno parkovací místo na jeden. Pokud zohledníme možnosti návštěv či potřeby pro invalidy, bude to v celkovém průměru o něco víc,“ informoval zpravodajský portál BRŇAN autor dopravní koncepce David Bárta z firmy CityOne.

Statistiky přitom ukazují, že právě ve spádových aglomeracích velkých měst připadají na jednu domácnost v průměru dvě auta. To si uvědomují i tvůrci koncepce čtvrti, která by se měla začít stavět příští rok. Podle nich je pravděpodobné, že i kvůli poloze Židlochovic budou lidé auto potřebovat hlavně pro dojíždění do Brna. Částečně tyto potřeby chtějí řešit sdílením vozů, jichž by mělo být v lokalitě víc než deset. Nutnost cestování vlastním autem by pak měla podle tvůrců koncepce čtvrti snížit nabídka služeb pro obyvatele přímo v místě bydliště.

„Služby mohou být přímo v parteru budov, variant je celá řada. Může se jednat například o coworkingové centrum, stravovací zařízení v podobě restaurace či bistra nebo prodejnu potravin,“ upřesnil koordinátor projektu Jan Bárta. Tyto služby by tak uvnitř čtvrti hrály hlavní roli a dostaly by přednost před budováním dopravní infrastruktury. Podle Bárty finální řešení vyjde z výsledku výběrového řízení na nejlepší architektonicko-urbanistický návrh, který by měl být známý koncem dubna.

Odborníci přitom jako optimální variantu navrhují parkování na okraji lokality. Přímo do obydlené čtvrti by tak bylo možné vjet omezenou rychlostí jen v nutných případech, například k vyložení nákupu. Výjimky by platily také pro seniory a zdravotně postižené lidi. „Hlavním cílem je vytvoření bezpečného prostoru a prostředí pro život. Chceme, aby si děti například mohly hrát bez obav na ulici. Hledáme proto řešení, kdy lidé nebudou mít důvod jezdit auty do prostoru pro život. Parkovat pak budou na okraji čtvrti s tím, že si domů dojdou pěšky nebo na kole. Vzdálenost obou míst přitom nebude delší než 150 metrů,“ doplnil Jan Bárta.

Chytré Líchy jsou navrženy tak, aby upřednostnila pobytové prostředí pro lidi před auty. Zároveň by v ní měla být co nejmenší plocha vyhrazená pro místní komunikace. Podle propočtů expertů by měla mít nejvýše půl hektaru. Celková plocha čtvrti, která se má začít stavět příští rok, přitom činí 3,4 hektaru. Podobně funguje i čtvrť Vauban v německém Freiburgu. V její části je omezený pohyb aut, jejichž počet snížil na 170 vozů na tisíc lidí. Německý průměr přitom činil 569 aut na tisíc lidí.

Unikání výstavba Chytré Líchy je prvním projektem moderní, ekologické a trvale udržitelné čtvrti v Česku. Má vzniknout v Židlochovicích na Brněnsku. Spojí nejnovější ekologické a smart technologie s prvky sociálních inovací podporující dobré sousedské vztahy, měla by tak být vzorem pro další obce v ČR i v Evropě. Projekt podpořila nadace Deutsche Bundesstiftung Umwelt a Jihomoravský kraj.