Kancelář se nyní zabývá například stížnostmi týkajícími se střelnic v Otročiněvsi ve Středočeském kraji nebo v Hradčanech-Kobeřicích v Olomouckém kraji.

"Lidé si stěžují na obtěžující hluk ze střelnice, protože střelnice jsou často umístěny v blízkosti lokalit určených k bydlení, ale poukazují také na zvýšenou dopravní frekvenci a s ní spojenou prašnost. Nezřídka namítají, že střelnice je provozována bez povolení k užívání nebo v rozporu s ním," uvedl zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Přitom právě v rozhodnutí o povolení užívání stavební úřad stanoví, že objekt nebo území lze užívat jako střelnici, a současně určuje, za jakých podmínek, například z jakých zbraní a v jakém rozsahu se zde může střílet.

"Střelnice není běžnou stavbou, její povolení a provoz vyžadují souhlas více orgánů. Stavební úřad povoluje provedení terénních úprav, kterými vznikne střeliště a současně povoluje vybudování nezbytných doprovodných staveb. Vlastník však musí ještě předtím doložit stavebnímu úřadu speciální souhlasy a stanoviska. Vyjádřit se musí především hygienická stanice, jejíž stanovisko zohledňuje ochranu před hlukem a vibracemi," uvedl Křeček.

Stížnosti se podle mluvčí nejčastěji týkají sportovišť, která vznikla v minulosti, obvykle v 70. a 80. letech, a provozovatel obnovil a rozšířil jejich provoz v rozporu s původním kolaudačním rozhodnutím. Příkladem podle mluvčí může být střelnice v Hranicích na Moravě, která byla zkolaudována v roce 1978 pouze pro střelbu ze vzduchovek a malorážek. Od 80. let ale policie povolovala provozovateli rozšiřování škály zbraní na brokové a velkorážné zbraně. Ani tato povolení ho podle mluvčí nezbavila povinnosti využívat střelnici v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

Lidé se podle mluvčí mohou nejlépe bránit ještě před vybudováním střelnice. V době, kdy se projednává územní plán, by měli vlastníci případně dotčených nemovitostí uplatnit své námitky. Už zbudovaná střelnice by také měla mít platné povolení stavebního úřadu. Pokud nemá, stavební úřad by měl zakázat užívání nepovolené stavby. V případě obtěžování nadměrným hlukem ze střelnice je podle mluvčí třeba obrátit se na příslušnou hygienickou stanici. Hygienici mohou provést měření hluku a nařídit vlastníkovi, aby udělal protihluková opatření nebo upravil provoz tak, aby byly splněny hlukové limity.