Brnem ve zvukové mapě provedou návštěvníky jeho obyvatelé a ve svých audionahrávkách je seznámí s lokálními zajímavostmi, historií, místy, kde se narodili, i tím, co pro ně Brno znamená.

Městské části, čtvrtě, ulice, adresy, lokality přitom podle Hany Novosadové z TIC Brno nejsou pouhými nezúčastněnými svědky. Nesou lidské stopy a podpisy a zároveň ovlivňují osoby, které v nich žijí, bydlí nebo pracují.

„Oslovili jsme lidi, kteří mají k nějakému konkrétnímu místu v Brně vztah. Osud tohoto místa jim není lhostejný, často se zasazují o jeho oživení, nebo ho milují třeba proto, že se zde narodili. Tyto osobní a ryze subjektivní výpovědi jsme zaznamenali do jednotlivých dílů audioprůvodce,“ upřesnila autorka projektu Tereza Uřičářová.

Posluchači by podle ní měli zapojit i svou představivost. „Při poslechu si představte, že vám vypráví někdo známý, kamarád, který vás chce seznámit s místem, které má rád,“ radí Uřičářová.

Hlavním cílem projektu je podle Novosadové zprostředkovat autentický zážitek a představit lokality z jiného úhlu pohledu. Zaznamenat tato místa, aby nebyla zapomenuta a ukázat je lidem, kteří by je třeba jinak minuli bez povšimnutí.

Kromě audiostopy obsahují záznamy na webu poslouchejtebrno.cz také fotografie a představení mluvčích. O historii HaDivadla, jeho peripetiích a svém vlastním vztahu k Alfa pasáži, kde známá kultovní scéna působí, tak například mluví Anna Stránská (na úvodní fotografii), která pro divadlo pracuje více jak pět let a dlouhodobě se pohybuje na kulturní scéně se jako umělecká manažerka.

Přibližně pětiminutové nahrávky také návštěvníky už nyní seznámí například s městskými částmi Komín, Jundrov nebo Lesná. „Na webových stránkách nebo v aplikaci Spotify je také možné poslechnout si vyprávění o pavilonech na brněnském výstavišti, historii slévárny UXA, či kapucínské hrobce a klášteře. Lidé se dozví, čím je specifická Hádecká planinka a jaké chráněné rostliny zde rostou, nebo třeba zajímavosti o lipové aleji v Maloměřicích,“ vypočítala další příspěvky Hana Novosadová.

Tím však podle ní projekt Poslouchejte Brno samozřejmě ani zdaleka nekončí. „Témat je nespočet a budou přibývat další a další vypravěči se svými příběhy. Zapojit se totiž může každý. Podněty pro své příběhy můžou lidé zasílat na mail uricarova@ticbrno.cz,“ dodala Novosadová.