Povodí Moravy začíná po zimě plnit vodní nádrže, chce mít dostatečné zásoby vody pro případ sucha. Hladiny ve většině nádrží by měly dosáhnout maximální úrovně ještě v březnu či v dubnu. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Brno, Vranov a Vír začnou napouštět příští týden

Vodohospodáři před každou zimou hladiny ve vodních nádržích snižují, důvodem je zachycení či zpomalení jarních povodní, které bývají často vyvolané táním sněhu v horských a podhorských oblastech. Znovu plnit vodní nádrže začali vodohospodáři s ohledem na dobrou hydrologickou situaci a nízké zásoby vody ve sněhu na začátku března. Aktuálně zvyšují hladiny ve vodních nádržích Jevišovice, Luhačovice a Koryčany. V příštím týdnu začnou napouštět vodní nádrže Fryšták, Brno, Vranov a Vír.

Zásoby vody ve sněhu? 36 milionů metrů krychlových vody

„Zásoby vody ve sněhu v celém povodí představují 36 milionů metrů krychlových vody, což je množství, které ve vztahu k povodňovým rizikům nepředstavuje nebezpečí. Naopak potřebujeme využít ještě relativně dobré hydrologické situace a naplnit zásobní prostory vodních nádrží tak, abychom zajistili požadované odběry vody a dostatečné průtoky v řekách pod nádržemi v suchých měsících,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Loni představovaly zásoby vody ve sněhu v povodí Moravy 55 milionů metrů krychlových, předloni 123 milionů metrů krychlových.

Průtoky v řekách klesají

S koncem zimy a s chybějícími zásobami sněhu pozvolna klesají průtoky v řekách. Aktuálně se pohybují v rozmezí od 30 do 130 procent dlouhodobých měsíčních průměrů. „Naším cílem je mít zásobní prostory vodních nádrží naplněné na 90 až 100 procent. Retenční prostory zůstanou volné jako preventivní protipovodňové opatření. V tuto chvíli nikdo nedokáže spolehlivě říct, jak se bude letošní sezona vyvíjet a my musíme být připraveni na sucho i povodně,“ uvedl Gargulák.

Nádrže jsou naplněné od 55 do 100 procent

Nyní jsou vodní nádrže naplněné v rozmezí od 55 do 100 procent. Hladina vodní nádrže Letovice je snížená kvůli stavebním pracím. Všechny nádrže také zajišťují potřebné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

Spravují 11 tisíc kilometrů vodních toků

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, přes 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů. Povodí Moravy zasahuje do pěti krajů, zejména Olomouckého a Zlínského.